www.lokalmagasinet.no NYHETER | Nyttig brannsikringsmøte Fr. 30. okt. 2020
Meny

Nyttig brannsikringsmøte

Publisert 03.04.14 (Av Ivar Gudmundsen) Med de innbudte som orienterte var det et 50-talls personer til stede da ordfører John A. Ødbehr onsdag ønsket velkommen til brannsikringsmøte på Son Kro. Det ble vist scenarier om hvordan branner i Son kunne bre seg ved ulike vær- og vindforhold. Eksempler var blant annet huset i Strandgata som brant i mars for to år siden, det vil si hvordan det kunne ha gått dersom det ikke hadde vært vindstille, og en tenkt brann i fredede Thornegården. Vi sitter visst alle på "brannbomber" uten å vite det.

Fra brannen i Strandgata for to år siden. LM-foto: Svein-H. Strand

♦ Brannvesenet viste først filmer fra reelle branner, blant annet fra Lærdalsøyri, og hvorfor brannen fikk slikt omfang, og om flere brannvesener burde ha vært tilkalt tidligere, for eksempel fra Bergen.

Representanter fra Mosseregionens Brann- og Feiervesen (MIB) orienterte om hvordan brannvesenet i Mossedistriktet er bygd opp, antall brannstasjoner og brannmannskap.

Det ble vist til at huseierne også har et stort ansvar for å hindre brann, ikke minst fra alle de elektriske artiklene som bygninger, ikke minst boliger, nå er utstyrt med. Jevnlig kontroll er viktig. De fleste av oss følte at vi ikke passer godt nok på.

Det var innlegg fra Vestby kommune ved byggesaksbehandler Marianne Røed. Akershus fylkeskommune ved Sissel Ribe redegjorde for brannsikring i verneverdige hus, spesielt med henblikk på Son. Gjensidige Forsikring ved Odd A. Rød orienterte om sitt fagfelt. Et lokalt el-tilsyn ved Svein Frogner orienterte. Fra 110-sentralen orienterte Karin Nordby.
 
Publikum stilte en del spørsmål. Jeg bad om å få oversikt om hvor vi kan få opplysninger, brosjyrer om brannvern m.m, med utgangspunkt i de orienteringene som ble gitt. Det skal vi få. Kanskje på kommunens hjemmeside?

Viktig var det at foreninger i Son, blant annet Soon og Omegns Vel og Son Næringsforening, vil ta opp med kommunen å utarbeide en samlet plan for brannsikring i Son.

Møtet var nyttig, selv om forhåndsannonseringen hadde vært dårlig. Ordføreren hadde i alle fall en god idé ved å innkalle til møte om brannberedskap.

Jeg satt igjen med tanken om vi ikke skulle få tilbake egen brannbil i beredskap i selve Son, slik som tidligere. Dette kunne være en "førstelinjetjeneste", før det tyngre utstyret fra Moss og Vestby kan nå fram.

Jeg antar at brannvesenet fortsatt anser Son som et "meget brannfarlig område", selv om noen i Vestby kommune gjennom et vedtak ville gjøre Son bare til "brannfarlig område".
 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland