www.lokalmagasinet.no NYHETER | Nytt mistillitsbrev Ti. 27. okt. 2020
Meny

NYTT mistillitsbrev

Stridighetene i Vestby Høyre fortsetter, og det kan være langt fram til den roen som deler av kommune-styregruppa sier de tar sikte på, bl.a. gjennom å holde det hele som "en intern sak". Samtidig lekker det fortsatt til Moss Avis. Illustrasjonsfoto: Stock.exchng

Publisert 21.08.14. 07:24. Oppdatert 07:36. (Reporter Svein-H. Strand) Allerede dagen etter at det famøse "mistillitsforslaget" ble trukket tilbake som en juridisk nullitet, med bistand fra partikontoret i Oslo, ble gruppeleder Stig Eyde presentert for et nytt brev fra fraksjonsgruppa.

♦ De ønsket her at Eyde trakk seg for å få valgt en ny gruppeleder.


– I dette spillet om makt var det da ikke lenger mulig for meg å styre gruppa videre. Vestby Høyre framstår i dag som et sterkt splittet parti.

Det sier Eyde i en kommentar til Lokalmagasinet.no. Han sier seg likevel glad for at fraksjonsleder Bjørn O. Skaug viste sitt ansvar og trakk seg som styreleder i foreningen, som det går fram av vår nyhetsmelding nedenfor.

Eyde understreker at han aldri har mottatt noe mistillitsforslag fra kommunestyregruppa som sådan.
– Saken har heller ikke vært behandlet i partiets organer eller styre, bare i fraksjonsgruppa, understreker han til slutt.

Moss Avis skrev i natt at organisatorisk nestleder i styret, Knut Toftner, "har fått oppdraget med å svare på spørsmål fra pressen." Toftner sier til avisen at "partiet har bestemt seg for at konflikten er en intern sak som ikke skal kommenteres."

Det hele har dermed et kuppliknende og lukket preg som står i strid med statuttene for ethvert norsk parti.

Statuttene for Vestby Høyre skal det være sentralt plasserte medlemmer som ikke har sett på flere år.


Det er grunn til å understreke at det heller ikke denne gang er sendt ut noen pressemelding. Igjen har noen lekket til Moss Avis. Eller for å sitere fra nattens nyhetssak: "Moss Avis sitter på et brev som bekrefter at begge har trukket seg."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland