www.lokalmagasinet.no NYHETER | Nytt håp om BEVARING Ti. 1. des. 2020
Meny

Nytt håp om BEVARING

(28.02.19) – Solhøy-saken har tatt en ny vending. Nå kan det være håp om å få bevart det gamle skolebygget, mener MDGs Bente Marie Bakke etter tirsdagens møte i byggekomiteen, der hun er medlem. Bakke viser til to av forslagene som byggekomiteens leder Annette Mjåvatn (Ap) fremmet i møtet:

3. Det bygges totalt 64 heldøgns omsorgsboliger på Solhøy i ett byggetrinn. Dette har MDG gått inn for hele tiden. (V stemte imot.)

4. Administrasjonen bes gjennomføre rivningsentreprise på Solhøy gamle skole. (Både MDG og V stemte imot dette.)

Men er det mulig å gjøre dette før klagefristen er gått ut? spør Bakke retorisk i et innlegg på Facebook.

Begrunnelsen for å rive er nå at også 64 omsorgsboliger trenger hele tomten! Klagefristen på saken er 15. mars, men det gjelder kommunestyrets vedtak om riving av Solhøy og å bygge 88 boliger, viser hun til.

– Uansett, send klage på kommunestyrets rivingsvedtak snarest mulig! Med 64 boliger kan vi igjen ta fram arkitektenes skissetegninger for Alternativ 2. Det er alternativet som plan- og miljøutvalget forkastet da de gikk inn for 88 boliger som eneste alternativ. Og vi kan bevare de gamle trærne, tilføyer Bente Marie Bakke.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland