www.lokalmagasinet.no NYHETER | Nye ambulanser til HV i Oslo og Akershus Sø. 17. jan. 2021
Meny

Nye ambulanser til HV

Publisert 30.08.14. LM Nyhetsdesk. Hvert av Norges elleve heimevernsdistrikter mottar i løpet av høsten to ambulanser. Denne uken mottok Oslo og Akershus HV-distrikt sine. Med til sammen 22 moderniserte ambulanser øker Heimevernet sin operative evne betraktelig.

Foto: Forsvaret

Med de nye ambulansene vil våre sanitetsavdelinger få et meget godt hjelpemiddel for å løse sin viktigste oppgave, å redde liv. Ambulansene vil sikre gode arbeidsforhold for det behandlende personell, og ikke minst bidra til å gi en bedre trygghet til soldaten i første linje.

Det sier sjef for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, oberst Karl-Henrik Fossmann. 

De første av disse kjøretøyene går til innsatsstyrkene, deretter står områdestrukturen for tur. 

Ambulansene vil komme til stor nytte i aktiviteter der Heimevernet er involvert, både i de typisk militære operasjoner og ved støtte og bistand til det sivile samfunn. Dette er med andre ord en svært verdifull totalforsvarskapasitet, sier han.

NÅR DET USANNSYNLIGE BLIR SANNSYNLIG
Når det usannsynlige blir sannsynlig, vil antageligvis HV være de første til å møte en trussel som måtte dukke opp. Derfor må vi utrustes og trenes i henhold til dette, poengterer generalinspektøren for Heimevernet, Tor Rune Raabye.   

Hvert av Norges elleve HV-distrikter vil motta to nye ambulanser. Den pågående moderniseringen av HV vil korte ned reaksjonstiden til innsatstyrkene og gjør at medisinsk personell kan stille enda bedre rustet når samfunnet ber om hjelp. 

FRA FJELLHALL TIL FELT

Det er Bjerkvik tekniske verksted (BTV) i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som har bygd om og modernisert ambulansene.

Kjøretøyene 22 nesten ubrukte MB 300 fra 1980-tallet har stått lagret i Forsvarets ulike fjellager fram til nå. Hver bil koster 223.000 kroner å modernisere og er dermed en billigere løsning enn å kjøpe nye. 

Behandlingsrommet i ambulansene er totalt modifisert. Det er satt inn to vribare stoler med trepunktsseler, slik at sanitetspersonell sitter fastspent og kan behandle pasienter under transport, og et lommesystem på veggene hvor satsmateriellet plasseres. 

Det medisintekniske utstyret som for eksempel hjertestarter, spjelker og bårer er fastmontert. Sammen med de øvrige modifikasjonene gjør dette at arbeidssituasjonen for det medisinske personellet er både sikrere og bedre. Alt dette er som i en sivil ambulance, fastslår oberstløytnant Knut Bergum. 

I tillegg er kjøretøyene også spesielt egnet til militær bruk. De er i stand til å kjøre i terreng, noe ordinære ambulanser ikke har mulighet til.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland