www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ny Sonsbok: "SON – Het water op te Zoon" Fr. 30. okt. 2020
Meny

Ny Sonsbok: "SON – Het water op te Zoon"

En sommerdag, trolig i 1964. Bildet er avfotografert av LM fra Hans Faye-Lunds reportasje i Norsk Ukeblad i 1965. Alle kjenner seg – og kjenner seg ikke – igjen. For duverden: Så slitent var det ved Son torg såpass kort tid tilbake. Ut fra dette bildet ble det i 2008 en hel LM-artikkel. Artikkelen kan du lese her.

(07.07.17. Oppdatert 22:54) (Pressemelding fra Soon og Omegns Vel) Det er etter hvert utgitt en hel rekke bøker om Son, i regi av Soon og Omegns Vel, Vestby Historielag, Vestby Kunstforening og andre. Denne gang har vellet tatt utgangspunkt i Norsk Ukeblad, som i 1965 hadde en fire siders reportasje om Son.

► Artikkelen var forfattet og illustrert av Hans Faye-Lund (1919–1989). Styret i vellet fant at artikkelen var velskrevet, i tillegg til at styret ikke kunne finne vesentlige feil. Vi mente at artikkelen kunne gis ut på nytt – av Soon og Omegns Vel. Dermed ble redaktøren i Norsk Ukeblad kontaktet. Redaktøren hadde ikke noe imot det, men ba vellet om å ta kontakt med Faye-Lunds familie.

Familien syntes det var en god idé. Den eneste betingelsen var at vellet oppga Hans Faye-Lund som kilde. Denne boka innholder derfor hele artikkelen med illustrasjoner fra 1965. I tillegg har vellet i eget avsnitt kommentert tekst og bilder, og ikke minst hvilke endringer som har skjedd i løpet av 50 år.

Dette er illustrert med nye fotos tatt fra samme steder som i 1965. Vi håper dette viser at, til tross for at Son er godt bevart, så har utviklingen gått sin gang – i hovedsak til det bedre.

► Soon og Omegns Vel lanserer boka lørdag 15. juli kl. 13 i Gullichgården i Storgata 15. Vellets medlemmer vil få boka gratis. For øvrig vil den bli lagt ut til salg flere steder i Son.

Styret i Soon og Omegns Vel
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland