www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ny lønn for rådmannen skal avgjøres av utvalg On. 2. des. 2020
Meny

Ny lønn for rådmannen skal avgjøres av utvalg 

(04.06.19) (Reporter Svein-H. Strand) I lukket møte bestemte Vestby formannskap i går at den årlige vurderingen av rådmannens lønn skal delegeres til kommunens forhandlingsutvalg. Arbeidsavtalen mellom kommunen og rådmann Sjur Authen fastsetter at lønnen hans skal vurderes innen utgangen av juni hvert år.

► Rådmannslønnen har siden 1. mai 2018 vært på 1.200.000 kroner før diverse tillegg, bl.a. for møter og overtid.

På en landsoversikt som Fagbladet innhentet i februar og mars 2018, kom det fram at Vestby-rådmannens lønn (fra mai 2017 til mai 2018) var på 1.157.126 kroner med tillegg.

Formannskapet gjennomførte i lukket møte i går også den obligatoriske medarbeidersamtale med rådmannen.

Den gjeldende lederavtalen sier at det minst to ganger i året skal gjennomføres en ledersamtale med vekt på å evaluere resultater og forholdet mellom politikk og administrasjon.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland