www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ny eier av Alicenborg med plan for 35 boliger To. 26. nov. 2020
Meny

Ny eier av Alicenborg med plan for 35 boliger

(22.11.19. Publisert 00:17) I torsdagskveldens gjennomgang av aktuelle boligprojekter i Son, kunne plansjef Lars Grimgaard slippe en dagsfersk nyhet: Jeg fikk i ettermidag telefon fra en person som nå har kjøpt rettighetene til den boligaktuelle delen av Alicenborg-tomta. Dette ligger jo inne i den gjeldende kommuneplan med maksimum 35 boliger.

Vedkommende kunne opplyse at kommunen vil motta et forslag til reguleringsplan en gang før jul, tilføyde Grimsgaard.

"Alicenborg-prosjektet", på høydedraget øst for sentrum, har gått inn og ut av planverket flere ganger de siste ti-tolv årene.

Så sent som i mai 2016 vedtok Soon og Omegns Vel en uttalelse til den igangsatte detaljreguleringsplan, der det blant annet heter:

Alicenborg er ett av de viktigste nærfriområdene i Sonsområdet. Innenfor eiendommen er det i dag flere turstier som er hyppig benyttet av befolkningen. I tillegg er det gamle vanntårnet et viktig landemerke. Deler av området har dessuten en rik vegetasjon som gir grunnlag og oppholdssted for en rekke mindre vanlige fugler, for salamandere m.m.

Eiendommen har i dag kjøreadkomst fra Alicenborgveien og Bergstien. Begge veiene er smale og bratte og egner seg ikke for trafikkøkning. 

I gjeldende reguleringsplan er det vist ny adkomstvei fra Sigurd Stenes vei, vel 100 meter sør for dagens gangbru. Denne veien vil bety store skjæringer på grunn av terrengforholdene, selv om det rent teknisk er mulig å få til en kjøreadkomst.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland