www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ny bryggeplan blir vist Ti. 20. okt. 2020
Meny

Ny bryggeplan blir vist


Kommunens plan har, interessant nok, en god del likhetstrekk med denne planen som Hans Chr. Aakre lanserte i 2009, som illustrasjon til et leserbrev.

Fredag 01.04.16. 02.04.16: Dette var LMs aprilspøk 2016. Takk for positive tilbakemeldinger!

(Reporter Svein-H. Strand) Med Sons økende popularitet som maritim desinasjon, og nå med Pol like rundt hjørnet, har det vært arbeidet med en plan for en betydelig omlegging av kommunens bryggekonsept.

► Dette får LM omsider bekreftet sent i kveld. Meningen var å holde en "åpen pressekonferanse" om saken på Son Kro i formiddag. Men den er nå skjøvet på til i morgen kl. 12.

Det ble gjort for at ingen skulle tro at det dreide seg om en aprilspøk, medgir rådmann Sjur Authen på mobilen hjemmefra etter litt nøling.

► Det siste LM får opplyst i kveld er at konferansen holdes i rådhuset på grunn av annen viktig møtevirksomhet der, enda det er lørdag.

Essensen i det hele skal være at havna utvides med en flytebrygge sørvest for Skjæret, i retning Maritangen. En rekke båter kan da overføres til denne nye brygga.

Videre tenker man å bygge en ny fast brygge parallelt med dagens B-brygge på høyde med moloen. Moloen og den nye faste brygga skal så knyttes sammen med ei gangbru.

Bru fra moloen skal knytte landsiden i Son til den private Sonskilen Båthavn, dette i forståelse med eierne allerede på planstadiet.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland