www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ny besøksrekord i gjestehavna To. 3. des. 2020
Meny

Ny besøksrekord i gjestehavna

Publisert 22.11.15. Oppdatert 14:37 Gjestehavna i Son har for andre år på rad hatt ny besøksrekord. Fjorårets rekord med 7600 betalende gjestebåter ble passert allerede 1. august. Også dagsbesøket har tatt seg kraftig opp som følge av de nye næringstilbudene som er etablert rundt havna i år.

Dagleieprisen på 60 kroner har stått uendret siden 2011, og inntektene fra dette har gjort at en har kunnet holde overnattingsprisen uendret i fem år. Ved de private bryggene for Son Eiendom AS (Kiwi og Son Bryggerhus) og Son Brygge (fiskebutikken) har det  i sommer vært gratis korttidsparkering for kunder. Dette framgår av rådmannens tertialrapport 2 for 2015.

Videre framgår det at båtgjestene gir gode tilbakemeldinger på det nye og utvidede brygge- og serviceanlegget. Sistnevnte er i år blitt utvidet med to toaletter. Ved dampskipsbrygga er det kommet to strømuttak med 32 ampere. Dette har gjort Son til en attraktiv havn for store og strømkrevende båter, heter det. Endelig er det blitt montert flere redningsstiger og leidere på brygger og kaikanter.

Utvidelsen har gitt flere fornøyde gjester og et fleksibelt havneanlegg. Ordinære båtgjester fikk plass selv under Hollænderseilasen og flere regattaer og båttreff som er gjennomført i havna på sensommeren, konkluderes det om gjestehavna.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland