www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ny behandling om dispensasjon fem år forsinket On. 2. des. 2020
Meny

Gangsti-sak til ny behandling

– FEM ÅR FORSINKET


(05.06.20. Oppdatert 16.06.20) Over fem år forsinket kommer nå den årelange tvisten om gangstia (bildet) på platået ved gamle Son skole opp til ny behandling. 

I 2015 avviste Fylkesmannen for tredje gang plan- og miljøutvalgets dispensasjon fra 4 meters-regelen for avstand til naboeiendom.

Utvalgets siste vedtak var ikke bare en avvisning av begrunnelsen for å gi dispensasjon. Vedtaket ble ugyldiggjort. Det vil si at søknadsprosessen måtte foretas på nytt, og lovens frist for ny behandling er 12 uker.

Det foreligger ingen forklaring på hvorfor saken er bltt liggende så lenge ubehandlet. Saksbehandler er bygningssjefen selv. Einar Georg Nilsen er den tredje i rekken av bygningssjefer som har hatt saken på sitt bord. 

Ansvarlig tiltakshaver og eier, Otto Brinkman Backe, har frist til i dag 5. juni med å levere en søknad.

Tidligere LM-reportasjer om saken

(16.06.20. Oppdatert senest 10:08) Det hører med til historien at arbeidene med den offentlige gangstia på privat grunn ble satt i gang uten søknad, men var angivelig "logisk forankret" i kontrakten mellom kommunen og den nye eieren av arealet.

Etter måneder med anleggsarbeid ble stia tatt i bruk i mai 2012, med start i terrenget litt sør for der det tidligere var en metalltrapp som førte opp til skoleplatået. Stia avsluttes så der den møter Skoleveien. 

Fra juni 2013:

Bygningssjefen bommet på 4-meters-regelen

Dette skrev LM i januar 2015, da Fylkesmannens avgjørelse nettopp var fattet

Og mer utfyllende i juni 2015, om sakens historie og Fylkesmannens siste avgjørelse. I denne prosessen ble det også avklart at det trengs enda en dispensasjon. Nemlig fra reguleringsbestemmelsene for Skoleveien 12, den tidligere skoleeiendommen:

Gangsti-vedtak opphevet som ugyldig igjen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland