www.lokalmagasinet.no NYHETER | Nedre Olla inn i matrikkelen To. 3. des. 2020
Meny

NEDRE OLLA INN I MATRIKKELEN


Publisert 25.11.12 Vestby kommune har nå opprettet gårds- og bruksnummer (160/260) til den nedre halvdel av den gamle gangstia Olla i Son sentrum.

Beregnet areal på den nye matrikkelenheten er 185,5 kvadratmeter. Olla har sitt navn etter et tidligere bekkefar og går fra Skoleveien og til Storgata ved Son Kro.

Øvre del gikk inn i matrikkelen med eget bruksnummer som en forlengelse av en grøfteteig kommunen i 1986 opprettet langs Skoleveien, fra tidligere Son skole.

Som dette bildet fra september i år gir en pekepinn på, har nedre del i en årrekke vært preget av manglende status med hensyn til vedlikehold. De siste årene har stia her nærmest grodd igjen på midtpartiet, og bruken kan sies å ha vært for spesielt interesserte. Der bildet er tatt, begynner det å hjelpe.

T.v. litt av Grieg Eiendom AS' nygamle "låve" på Thornegårdens grunn. Vi ser oppover mot øvre del av Olla.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland