www.lokalmagasinet.no NYHETER | Når varaordføreren blir ordfører Fr. 4. des. 2020
Meny

Når varaordføreren blir ordfører

Publisert 13.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) – Hele ordningen med varaordfører er jo at ordfører-rollen skal ivaretas i mange sammenhenger når ordføreren har forfall eller er forhindret fra å fungere i vervet.

Det skriver kommunadvokat Nils Anders Søyland til rådmann Sjur Authen i en gjennomgang av kommuneloven i forbindelse med det som skjedde i plan- og miljøutvalget 1. juni.

Aps Ragnhild Lervik Johansen, som selv var varaordfører under "Ødbehr I"-styret sammen med Frp., var blant dem som besværet seg over "ordførerskiftet".

I møtereferatet i Moss Avis heter det:

– Jeg må si jeg reagerer. En vanlig innbygger hadde måttet sitte bak og bare lytte, sa Ragnhild Lervik Johansen (Ap), og mente at her ble det gjort forskjell på folk.

Viktige utbyggings- og plansaker er i politisk prosess, og i to timer benyttet ordfører John A. Ødbehr (H) sin rett til å delta i utvalgsmøtet uten stemmerett. Han fratrådte også fysisk da hans egen garasjesak skulle behandles og han uansett måtte på legevakten etter det alvorlige trappefallet i hjemmet om morgenen.

Varaordfører Trygve Thorsen (Frp) skiftet da fra å være tllhører til å sitte ved møtebordet. I Moss Avis blir "ordførerskiftet" framstilt slik:

"Dermed hadde Ødbehr skaffet seg en stemme i utvalget når garasjen kom opp."

– Uavhengig av den konkrete saken kan det tenkes ulike tilfeller hvor det er ønskelig at ordførerens rolle ivaretas ved deltakelse av varaordfører når ordføreren er inhabil.

Det skriver kommuneadvokaten blant annet, og han konkluderer:

– Jeg har oppfattet det slik at det var ordførerrollen som ble utøvd av varaordføreren. Situasjonen hadde vært annerledes hvis for eksempel en partikollega av ordføreren hadde tiltrådt møtet og opptrådt som talsperson for ordføreren, som eier av eiendommen.

For kort tid siden oppsto en slik situasjon også i kommunestyret. Ordføreren var inhabil og varaordføreren trådte inn som ordfører. Strengt tatt skal det da også utpekes midlertidig varaordfører.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland