www.lokalmagasinet.no NYHETER | Når møter blir penger To. 3. des. 2020
Meny

Når møter blir PENGER

Publisert 29.01.15. Oppdatert senest 11:40 (Reporter Svein-H. Strand) Lokaldemokratiet med et politikerkorps i møtevirksomhet mesteparten av året har en betydelig utgiftsside. En særlig stor utgiftspost er godtgjørelser til partienes gruppeledere. Dagens gruppeledere i Vestby kommune har de siste tre årene mottatt til sammen nær 2,3 millioner kroner.

Eksakt beløp er 2.289.557 kroner. Det viser en oversikt som er satt opp for Lokalmagasinet.no. Godtgjørelsene skriver seg fra all regulær kommunal møtevirksomhet, og noen av gruppelederne deltar i så mange organer at det preger en stor del av deres hverdag.

Et eksempel i så måte er ikke minst Arbeiderpartiets Tom Anders Ludvigsen som topper lista med 485.174 kroner. Av dette fikk han utbetalt nesten 200.000 kroner bare i fjor.

Nærmest Ludvigsen følger Fremskrittspartiets Trygve Thorsen med 393.549 kroner i samlet godtgjørelse de tre siste årene.

Også grupplederne i de to små partiene Venstre og Kristelig Folkeparti har hatt mye møtetid i styrer, råd og utvalg. Blant de sju gruppelederne ligger Guri Haveraaen (V) på tredjeplass.

Haveraaen har motatt i alt 351.174 kroner. På fjerdeplass: Else Marie Aasen (KrF) med 349.814 kroner. På femte: Senterpartiets Ole Morten Geving med 264.387 kroner.

Deretter er det et stykke ned til Sosialistisk Venstrepartis Kjell Meek med en samlet godtgjørelse på 229.215 kroner.


Minst godtgjørelse, 216.244 kroner, er utbetalt til Høyres Pål Engeseth.

Engeseth kom vel å merke inn som gruppeleder først på slutten av 2014. Men han har i alle de tre årene vært leder i plan- og miljøutvalget. Utvalget har omtrent like mange møter i året som formannskapet. Møtevirksomhet i byggekomiteer har også bidatt med sitt for Engeseth.  

Utvalgsledere har dobbelt møtegodtgjørelse. Engeseth kan derfor stå som eksempel på at også folkevalgte under gruppeledernivå nedlegger mye tid som blir til en merkbar ekstrainntekt.

Reglementet har også en ordning der utvalgs- og gruppeledere kan kreve godtgjørelse for individuelle møter på inntil ti minutter. Dette kan være for å bli oppdatert i forkant av møte i det aktuelle folkevalgte organ.

LM kommer med mer om godtgjørelsene til våre folkevalgte, et aktuelt tema i valgåret 2015. Et like interessant tema er selvsagt de folkevalgtes arbeidsvilkår. Også dette vil LM se på fram mot valget i september.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland