www.lokalmagasinet.no NYHETER | Næringsskatt fra 2014 hindrer en rekke dramatiske kutt Fr. 4. des. 2020
Meny

Næringsskatt fra 2014 hindrer dramatiske kutt

Publisert 20.11.12 10:32. Endret 21.11.12 OPPSUMMERT: Svein-H. Strand Vestby formannskap la i går grunnen for en kommunal drift uten å måtte ty til en rekke dramatiske kutt i tjenestetilbudene de nærmeste årene. Oppskriften som nå går til endelig behandling i kommunestyret 10. desember hviler tungt på fem promille eiendomsskatt for alle typer næringsbygg, ikke bare såkalte verk som i dag. Det vil innbringe rundt 45 millioner kroner ekstra hvert år.

Men ikke allerede fra neste år. Den muligheten ga kommunestyret ifra seg i forrige møte, gjennom en avstemming der en ikke klarte å få flertall for noe forslag. Det er nå ikke lenger tid til de nødvendige forberedelser.

En komplett redningsplanke for budsjettårene 2013-2016 var utarbeidet av rådmannen, gjennom det obligatoriske handlingsprogrammet. Dette overordnede "flerårsbudsjett" erstatter de tidligere budsjettene med bare ett års horisont, og rulleres hvert år.

♦ Rådmannens forslag til handlingsprgram fikk i formannskapet tilslutning fra alle unntatt Frp. Dermed sprakk den borgerlige posisjon, og Frp legger da fram sitt eget forslag i kommunestyrets desembermøte.

2013 uten de tiltrengte 45 millioner ekstra kan bli en prøvelse nok i en kommune der inntekter og ønskelig forbruk står i et historisk misforhold. Det skal vi komme tilbake til.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland