www.lokalmagasinet.no NYHETER | Nå kan IKEA søke Ti. 1. des. 2020
Meny

Nå kan IKEA søke...

Publisert 23.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) IKEA-saken med bygging på Delijordet og flytting av 70 dekar førsteklasses matjord, en kornåker, noen kilometer sørover til Kjenn, er nå hundre prosent i boks for Vestby kommunes vedkommende. Men uten et 32 meter høyt tårn som IKEA ønsker for å signalisere til langt borte på E 6 hvor de er.

Det hersker overveiende jubel etter den endelige godkjenningen av det reguleringsmessige i kommunestyret i går kveld, mot bare tre stemmer, fra Sp (2) og KrF.

Rådmannen fikk fullmakt til å godkjenne en søknad fra IKEA når den kommer. Om den kommer. For i denne saken er det en uvanlig rekkefølge på prosessen.

Samlede kostnader for å bygge et stort IKEA-utsalg som dette, tomtekjøpet, jordflyttingen og den nødvendige trafikkmaskinen for tilførsel fra og til E 6, har ikke vært nevnt. Men den nødvendige trafikkløsningen alene er beregnet å ville koste 20-25 millioner kroner.

Grønt lys for en slik investering på noen hundre millioner kroner er det ledelsen i selskapets internasjonale organisasjon som må gi.

Og med tanke på eventuell byggestart i Vestby, så det er klart at etableringen av et IKEA-utsalg i grenseområdet Larvik/Sandefjord, pluss den kostbare flyttingen av utsalget i Forus, Stavanger, skal gjennomføres først.

Samtidig hersker en relativt oppsiktsvekkende, men lite kjent faglig sprik innen Bioforsk i synet på miljøaspektet ved jordflyttingen.

IKEA Norge har uten forbehold lagt til grunn at etablering i Vestby og på Delijordet må tilfredsstille miljøaspektet – ikke 90 prosent, men 100 prosent.

Flytting av matjord er dårlig for miljøet og bør 
vurderes bare i nødstilfeller, mener 
forskere på jordsmonn. En av dem, seniorforsker Arne Grønlund i Bioforsk, uttalte til Nationen så sent som i mars i år:

– Etter min mening er det en stor misforståelse å oppfatte jordflytting som et jordverntiltak. Det bør til nød gjøres når man er nødt til å legge en jernbane eller en vei.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland