www.lokalmagasinet.no NYHETER | Nå er det innsyn for alle i kommunens postliste Ti. 27. okt. 2020
Meny

Nå er det innsyn for alle i kommunens postliste

(10.01.19) Alle som leser Vestby kommunes postliste kan nå også lese innholdet i alle dokumenter som ikke er underlagt taushetsplikt. Fra årsskiftet endret nemlig kommunen sin praksis for publisering av data fra sak- og arkivsystemet til offentlig journal.

I første omgang betyr dette at alle dokumenter som hører til i sak- og arkivsystemet under bygg/oppmåling, plan og regulering samt saksarkiv blir publisert i postlisten.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data er et viktig bidrag til innovasjon, næringsutvikling og åpenhet i samfunnet. Samtidig sparer kommunen tid på å behandle innsynsbegjæringer av disse dokumentene, bemerker kommunen på sin hjemmeside.

Lenke direkte til postlista har nå fått fast plass i høyremargen på Herison.no.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland