www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mye ubesvart om IKEA Lø. 5. des. 2020
Meny

Mye ubesvart om IKEA

Publisert 19.01.14 (Av Bente Bakke) Det var stor oppslutning om møtet ”Hva skal vi med jorda?” som Vestby Miljøpartiet De Grønne arrangerte i Vestby Rådhus 15. januar med stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Han holdt et spennende foredrag om hvordan De Grønne med én stortingsplass allerede har fått reell innflytelse i norsk politikk ved å være en pådriver for mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

♦ Som eksempel nevnte Hansson at noe av det første De Grønne gjorde på Stortinget var å foreslå at Oljefondet trekker seg ut av alle kullinvesteringer. Forslaget fikk fem stemmer, da også noen fra SV stemte for.

Tre måneder senere har Arbeiderpartiet fremmet samme forslag, og nå ligger det an til et flertall for dette, inkludert regjeringens støttepartier, Venstre og KrF.

Hansson hadde spørsmål i spørretimen om jordvern samme dag som han kom til Vestby. Spørsmålet var stilt til kommunalminister Jan Tore Sanner, som før jul avgjorde at IKEA skal få bygge på Delijordet og at 1000 mål landbruksareal skal brukes til boliger i Trondheim.

Selv om Sanner var til stede i Stortinget, ville han ikke svare på spørsmålet, men overlot dette til landbruksminister Sylvi Listhaug.

Hansson syntes det var et dårlig tegn at Sanner ikke ville svare, og han var ikke beroliget av Listhaugs svar om at større kommuner vil løse problemene med nedbygging av matjord. Trondheim er ikke akkurat noen liten kommune, og der har Sanner og Listhaug tillatt en rekordstor nedbyggingen av matjord.

På møtet i Vestby framholdt Hansson at det er vanskelig for folk flest og politikere å ta inn over seg at gamle løsninger for å rette opp problemer ikke lenger fungerer. Vi er i ferd med å møte veggen fordi jordas bæreevne blir overskredet. Derfor må vi holde opp med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, og vi må tenke kretsløp.

Etter foredraget ble det en veldig spennende debatt, og mange av innleggene avslørte stor kunnskap om matproduksjon og jordvern. IKEA-saken sto sentralt, og det ble reist flere spørsmål om hvordan planprosessen vil bli fremover.

Både kommunestyret og IKEA har satt som forutsetning for utbygging at matjorden kan flyttes og kornproduksjonen bli like høy i ettertid. Flere ga uttrykk for tvil om at dette er mulig.

Det ble etterlyst svar på om IKEA allerede har betalt for tomtegrunnen, om Bioforsk har konkludert, om IKEA er villig til å ta regningene for en eventuell jordflytting og nødvendig veiutbygging, og om det er mulig å stoppe planprosessen hvis prosjektet ikke kan gjennomføres etter forutsetningene.


De Grønne er ikke representert i Vestby kommunestyre, og vi kunne ikke svare på disse spørsmålene, men vi går ut fra at ordfører John Ødbehr og IKEA vil informere oss og befolkningen i Vestby om dette så snart som mulig.

Bente Bakke/Vestby Miljøpartiet De Grønne

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland