www.lokalmagasinet.no NYHETER | MOVAR-lederen går av etter feilslÃtte investeringer To. 26. nov. 2020
Meny

MOVAR-lederen går av etter feilslåtte millioninvesteringer på Mosseporten Miljøenergi

Publisert 02.02.13 (LM Nyhetsdesk) Paul-Erik Krogsvold, styreleder i Mosseregionens interkommunale selskap MOVAR (vann, avløp, renovasjon, brann) der Vestby eier 20 prosent, går av med umiddelbar virkning. Det melder Moss Avis i kveld.

♦ Nettutgaven skriver at avgangen skjer på bakgrunn av den store oppmerksomheten rundt "selskapets feilslåtte millioninvesteringer i det skakkjørte energiselselskapet Mosseporten Miljøenergi", et AS.

Tid­li­ge­re prosjektleder i Vestby Fjernvarme AS, Tom An­ders Lud­vig­sen, ble i ap­ril i fjor hen­tet inn i Mosseporten Miljøenergi som dag­lig le­der på timebasis.

Lud­vig­sen var også inn­til ny­lig sty­re­med­lem i sel­ska­pet. Som Ap-politiker er han også valgt til å være Vestby kommunes med­lem i re­pre­sen­tant­ska­pet for MOVAR-sty­ret, der han tidligere også har vært nestleder.

Både Krogsvold og Ludvigsen er tidligere Ap-ordfører, i henholdsvis Moss og Vestby.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland