www.lokalmagasinet.no NYHETER | Møtested på kulturarvens grunn Fr. 30. okt. 2020
Meny

Møtested på kulturarvens grunn

Publisert 14.05.13. (LM Nyhetsdesk) Statsråd Bård Vegar Solhjell og riksantikvar Jørn Holme deltar når Vestbys ordfører John Ødbehr og fylkesvaraordfører i Akershus Lars Salvesen åpner det nye Son torg 16. mai kl 18 med dans, sang, gjøglerier og uteservering på torget. Torget har en utforming som peker tilbake på renessansen, lik mange andre byer i Europa, og omkranses av fredete bygninger fra perioden 1650-1800. Under gravearbeider i fjor avdekket fylkeskommunens arkeologer enda eldre strukturer. Senest for få dager siden avdekket arkeologene en uavklart sirkulær steinstruktur.

FOTO: Vilde Vegem/Akershus fylkeskommune. Nedenfor: Marianne Johansson/Akershus fylkeskommune

♦ Funnene engasjerte lokalbefolkningen, og det oppsto et ønske om å integrere dem i den påbegynte ombyggingen av torget.

Kommunen og fylkeskommunen har ut fra dette samarbeidet om å utvikle Son torg til et møtested på kulturarvens grunn, i et økonomisk spleiselag.

Arkeologene har gjort rike funn, og har funnet hus- og havnekonstruksjoner samt gateløp som kan gi helt ny kunnskap om Sons tidlige historie.


Senest for få dager siden avdekket arkeologene en sirkulær steinstruktur (nederste bilde). Det er ennå ikke avklart hva denne kan være.

Strukturen har en innvendig diameter på tre meter. Den har 20 cm brede murer og er hittil avdekket i nesten to meters dybde.

Er det en svært stor brønn, eller er det sporene av et tårn vi ser?

Utgravningene og de rike funnene har skapt stor interesse og begeistring, men anleggsperioden har også vært en utfordring for både beboere og næringsdrivende.

Når torget nå kan tas i bruk, høstes gevinstene av et fruktbart samarbeid om å forene kulturminner og stedsutvikling og gjøre Son til et enda mer attraktivt sted.

Kilde: Akershus.no
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland