www.lokalmagasinet.no NYHETER | Møteplass, handleplass, festplass Sø. 27. sep. 2020
Meny

Møteplass, handleplass, festplass


Publisert 22.11.12 – Soon og Omegns Vel støtter forslaget til opprusting av Son torg, men ønsker minst mulig parkering på denne unike plassen i Son. Det framgår av en uttalelse fra velleder Ivar Gudmundsen til Plan- og miljøutvalget. Torget bør først og fremst være en møteplass, handleplass og festplass for tettstedet, påpekes det. Uttalelsen gjengis i sin helhet nedenfor.

Soon og Omegns Vel viser til sak som skal behandles i plan- og miljøutvalget 26.11.2012 om opprusting av Son Torg. Planforslaget er utarbeidet Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS og tar hensyn til kulturminnene som er funnet på torget i år. Planen er et resultat av sterkt engasjement fra riksantikvaren, Akershus fylkeskommune, lokal- og fylkespolitikere og fra lokalbefolkningen.

Planen viser kulturminnene integrert i torget, og at torget ellers får et dekke av storgatestein. Torget og Storgata forbi Thornegården senkes til opprinnelig nivå. Demonterbare pullerter gir mulighet for å dele inn torget i ulike «rom» etter behov. Det gis mulighet for 11 parkeringsplasser.

Soon og Omegns Vel støtter forslaget, men ønsker minst mulig parkering på denne unike plassen i Son. Torget bør først og fremst være en møteplass og handleplass – og festplass – for tettstedet. Det er gledelig at Vestby kommune nå – for første gang – standardhever det offentlige rommet i Son Sentrum, dvs. Storgata og Son Torg, som gjennom flere år har fått en stemoderlig behandling.

For Soon og Omegns Vel
Ivar Gudmundsen
Leder

Kopi til:
Riksantikvaren
Akershus fylkeskommune
Fortidsminneforeningen
Son Næringsforening
Vestby Historielag
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland