www.lokalmagasinet.no NYHETER | Minneord ‒ Erik Såheim Ma. 30. nov. 2020
Meny

MINNEORD OM ERIK SÅHEIM

(02.01.20) Erik Såheim, Son, lokalpolitiker med lang tjenestetid som representant for Vestby Arbeiderparti, senest som leder av eldrerådet fram til høsten 2018, døde 17. desember etter lengre tids sykdom. Han ble 77 år. Erik Torp Såheim bisettes fra Son kulturkirke i morgen fredag 3. januar kl. 13.

Såheim hadde erfaring fra ledende posisjoner både i det private næringsliv og i offentlig sektor. Han har vært nestleder ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter og underdirektør ved Oslo Kretsfengsel.

Ved Bastøy landsfengsel var han direktør fra 1991-2001. For noen år siden ga han ut Bastøy-boka "Landsbyfengselet" med undertittelen "Endringer og reflekjoner om veien videre".

Han har vært leder for det norske fengselssamarbeidet med Russland og Latvia. I sin lange yrkeskarriere var Såheim også medlem i Landsrådet til Prison Fellowship Norge (PFN) fram tll 2012. I årene fram til pensjonsalder var han førstekonsulent i Justisdepartementet.

Erik Såheim kom til Son fra Fredrikstad. Etter over 40 år med solid forankring i lokalsamfunnet, vil han bli sterkt savnet. Han etterlater seg kone, to barn og barnebarn. Fred over hans minne.

Svein-H. Strand

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland