www.lokalmagasinet.no NYHETER | Miljøgata og torget utbedres: 1,4 mill. Fr. 4. des. 2020
Meny

Utbedres: 1,4 mill.


Publisert 17.11.14 Da er tiden kommet for å utbedre Son torg (her fra åpningen 16. mai 2013) og miljøgata Storgata. Kravene til universell utforming hoppet man over. 

Til formannskapets møte 24. november foreslår rådmannen at utbedringene skjer etter alternativet som i størst grad tilfredsstiller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter 20 tiltak og er i tråd med anbefalingene fra det lokale rådet for denne brukergruppen. 

Et ankepunkt fra bl.a. rullestolbrukere har vært bakken opp til Son Kro. Men denne har angivelig "en topografi som tilsier at det ikke er mulig å oppnå universell utforming", ifølge saksbehandleren.

Kostnadsrammeen er ca på 1,4 millioner kroner. Universell utforming innenfor kravene i byggteknisk forskrift vil bare koste ca 630.000 kroner. Forskjellen er kort sagt at dyreste alternativ gir universell utforming gjennom Spinnerigårdtranga og bort til torget. Samtidig får man en jevn flate gjennom hele miljø-Storgata.

Risikoen med med å foreta så store fysiske endringer i utformingen kan være at "planlagt opplevelse" av å være på Son torg blir ødelagt. Dette ifølge rådmannen og saksbehandler Thomas Meisfjord. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland