www.lokalmagasinet.no NYHETER | MIDLERTIDIG NYHETSSIDE Sø. 26. feb. 2017
Meny

Son tapper Vestby-polet for mange liter

FOTO: Svein-H. Strand / LM fototjenester

REISELIVSPLAN ER I ARBEID

Publisert 19.01.17 Arbeidet med å utarbeide en reiselivsplan for Vestby kommune er i gang. Den kan foreligge allerede i første halvår i år, og skal omfatte turisme, handel, opplevelser, natur- og kulturlandskap, attraksjoner og sjø- og båtliv. Tittellenken går direkte til artikkelen.

– En stor, ukjent bit av Norge.

Et kynisk spill. Millionene hagler!

Denne sammensatte reportasjen som står på egen side er oppdatert senest 15.01.17. LMs kilde i Bufetat utdyper her sin kritikk av dagens organisering og metodikk i arbeidet med barnevernsbarna. Noen av aktørene er bare ute etter mest mulig penger per bruker. Millionene hagler, sier den erfarne kilden.    
Vår e-postadresse er nå post@lokalmagasinet.com

Publisert 16.12.16 MIDLERTIDIG NYHETSSIDE. Vi har i dag en forside på sammenbruddets rand og nytt publiseringsutstyr i bestilling. Mens vi venter, opprettes i dag en midlertidig side for publisering av nyheter, reportasjer og kommentarer. Her kommer det saker som vi ikke lenger kan legge ut i midtfeltet på den faste forsidetoppen uten å ødelegge designet. Den blir fylt med saker som produseres fra i dag. Pluss noe av det som måtte tas ut i jakten på sidefeilen. Lengre artikler får som normalt en henvisning, med lenke til en en egen nyhetsside for denne saken, slik leserne er vant til. Red.

Arrogante Vestby Arbeiderparti!

Publisert 05.01.17 (Leserbrev) Arrogante Vestby Arbeiderparti fornekter seg ikke. Selv partifeller i Ås får et bastant nei når det er spørsmål om nye samtaler om sammenslåing. LES MER.

Over fra 2016 til 2017

 

LM-foto av Hølen-brua: Sturla Strand 29.12.16

MOT LYSERE TIDER


Publisert 31.12.16 Sola har snudd, juledagene er tilbakelagt og det er årets siste dag. Fotograf Sturla Strand tok dette stemningsbildet ved Son bru 29. desember.

Alf Knudsen bisatt lillejulaften


Fra en fullsatt Såner kirke da Alf Monrad Knudsen ble bisatt lillejulaften. Foto: Kjersti Halvorsen, Moss Avis. Alf Knudsen 17. mai 2017. LM-foto: Svein-H. Strand

"Han gikk de to-tre kilometerne hjem til Labobakken. Mor og søsknene hjemme visste at han var i Sverige, og at han snart kom hjem, men ikke når. Alf banket ikke på, han lukket bare opp kjøkkendøra hjemme, og der sto moren. – Her har du meg hjemme igjen, mor, sa Alf. Moren bare nikket på hodet med tårer i øynene." (Fra Øystein Franck-Nielsens bok "Fanget".)

 Tidsvitnet Alf Knudsen er død

LM arkivfoto 2010: Edmund Schilvold

 Tirsdag 20.12.16. Publisert 14:16. Oppdatert senest 17:36 Sons landskjente tidsvitne Alf Monrad Knudsen er død, 93 år gammel.

► Alf Monrad Knudsen (født 14. juli 1923) var konsentrasjonsleirfange under andre verdenskrig og har etter krigen drevet opplysningsarbeid for ungdom knyttet til dette. Han har gjennomført 105 turer med Aktive Fredsreiser og Hvite busser til Auschwitz.

LM-foto: Svein-H. Strand

Så sent som i mai i år ble Knudsen tildelt den sjeldne utmerkelsen Regjeringens Minnemedalje for sitt årelange engasjement. Medaljen ble overrakt på Son torg av ordfører Tom A. Ludvigsen 17. mai (bildet øverst og t.v.).

I mai 2014 fikk han Kongen fortjenestmedalje.

I 2003 ble han tildelt Sooningprisen av Soon og Omegns Vel.

Knudsen ble rammet av lungebetennelse fredag og ble innlagt på sykehus, der han døde lørdag. Han begraves fra Såner kirke lillejulaften.

Fred over Alf Knudsens minne.

LES VÅR OMTALE I ANLEDNING 90 ÅRS-DAGEN.

 

 

– Tullete at bare muren skal stå!

Publisert 15.12.16. Oppdatert 16:43 20. desember skal byggekomiteen for Solhøy-prosjektet ha nytt møte, der det må ventes at rivespørsmålet blir drøftet. Den gamle delen av bygningen er regulert som vernesone i forrige reguleringsplan, sammen med trærne i området.

Den bevaringsverdige bygningen fotografert i begynnende førjulsskumring mandag. LM-foto: Sturla Strand

Foto av Bente Marie Bakke: Privat

Kulturminnemyndighetene mener bygningen med sin beliggenhet et viktig signalbygg og et kulturminne som både har lokal- og regional verdi.

Det påpeker kommunestyre-representant Bente Marie Bakke, MDG, til LM. 

Bakke har siden første møte i byggekomiteen for omsorgsboligene på Solhøy kjempet for bevaring.

Venstre stemte for mitt forslag om bevaring på siste møte i komiteen. Men i kommunestyret ble MDG stående alene om at vernesonene må reguleres med sikte på at bygget kan bevares, restaureres og integreres i prosjektet. Flertallet, inkludert Venstre, stemte for å oppheve vernesonene, som i praksis betyr riving.

Hva mener du om Høyre som vil bevare bare muren?

Høyre er opptatt av muren fordi kulturminnemyndighetene mener den er spesielt bevaringsverdig. Men bare å bevare muren, selv om den er veldig fin, blir etter min mening tullete, sier Bakke.

Har fått stå og forfalle?

Publisert 14.12.16 (LM-foto: Sturla Strand) Har den bevaringsverdige gamle skolebygningen på Solhøy fått stå og forfalle for at et rivevedtak skal bli lettere å akseptere?

Dét er et spørsmål mange stiller mens planleggingen av det nye anlegget med omsorgsboliger på den tidligere skoletomta går videre. Et formelt rivevedtak er ikke gjort, men er drøftet siden arealet kantrenges for å få plass nok til de 120 planlagte boligene med serviceanlegg. Soon og Omegns Vel har påpekt at bygningen greit kan integreres som fellesareal for aktiviteter. Som eneste parti går MDG imot riving, mens Høyre sier de kan tenke seg at muren beholdes som et minne. (SE OGSÅ DEN REGULÆRE FORSIDEN, med det siste som er publisert om skolebygningen.)

– Vi har jobbet for dårlig med å sikre nettsiden

Publisert 10.12.16  (Reporter Svein-H. Strand) – Vi har gjort en for dårlig jobb med å sikre nettsiden vår for brukerne. Det medgir rådmann Sjur Authen på henvendelse fra LM. Kommunen har en hjemmeside der 19 sporingsprogrammer er i sving med å registrere surfevaner hos dem som besøker siden. Men ifølge Authen kan kommunen ikke lastes for at denne er verstingen av de mange kommunale hjemmesider Dagsrevyen har undersøkt.

FOTO av Sjur Authen: Vestby kommune

 

► – Som det framgår av bl.a. Datatilsynets omtale, så foregår det ingen aktive handlinger fra Vestby kommune når det gjelder slik programvare, understreker rådmannen.

 

 

Kommunens utfordring, mener Authen, er å jobbe preventivt mot en oppfinnsom reklamebransje. Der jobbes det nemlig aktivt, og med uautoriserte metoder, for å hente ut informasjon fra blant andre Vestby kommunes hjemmeside.

– Det ligger altså ingen økonomisk gevinst for kommunen i dette? LES MER.


LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter og Facebook oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 932 56 979.

Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.com

OBS. E-postadressen til LM er nå post@lokalmagasinet.com. Adressen som står nedenfor er den gamle, og oppføringen kan bare endres av vår eksterne webmaster.

 

 

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland