www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mest åpne Vestby-valg denne gang? To. 26. nov. 2020
Meny

Mest åpne Vestby-valg?

(23.07.19. Oppdatert 06.08.19) (Av Svein-H. Strand) Ingen konkret meningsmåling er å oppdrive, bare regionale trender, analyser og gjennomsnittstall på nettstedet pollofpolls.no fra ulike oppdragsmålinger. Likevel: Høstens kommunestyrevalg i Vestby kan være det mest åpne siden kommunene Vestby og Son ble sammenslått i 1964. Det er hva mange har inntrykk av, blant både velgere og i det politiske miljø.► Usikkerheten bunner i en rekke faktorer uten noen egentlig fellesnevner: Fra den labile rikspolitiske situasjon (Vestby-resultatene speiler ofte gjennomsnittstall for landet) til den uoversiktlige status med hele elleve valglister, der Rødt men neppe De Kristne kan komme inn denne gang.

Og vil valgdeltakelsen denne gang falle under 60-tallet? Pollofpolls.no antyder faktisk at valgdeltakelsen på landsbasis kan falle under 55 prosent!

Mest sårbar for lav valgdeltakelse kan være Arbeiderpartiet. Med litt over 200 hjemmesittere kan mandatet som ble vunnet sist ryke. Og om dersom mange nok velger å bruke andre lister denne gang, kan den nye gruppa bli to færre.

I bane rundt henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre går småpartier som (også denne gang) kan avgjøre ordførervalget og hvem som skal samarbeide i posisjon.

Høyre-gruppa ble jo utrolig nok halvert fra 14 til sju på grunn av den enestående innbyrdeskrigen, samt mye negativ medieomtale av partits ordfører John A. Ødbehr. Ett nytt mandat og helst to må vinnes før det kan sies at lokalpartiet er i ferd med å bygge seg opp igjen. 

Vil utbryterne fra Høyre (listetoppene i Bygdelista) igjen omfavne Ap mot å få varaordføreren med mer? Og skal de være glade dersom de beholder alle sine fire plasser?

Godt betalt fikk naturligvis også Venstre, som med sin ene representant sikret et flertall på 19, inkludert SVs to.

Venstre mistet imidlertid en plass og kan denne gang risikere å ikke bli representert. På borgerlig side:

Også Kr. Folkeparti risikerer å miste sin ene plass.

En joker kan være Miljøpartiet De Grønne. Lokalpartiet kan ha skaffet seg en rekke nye velgere gjennom en sterk profilering og kommentering i sosiale medier i lengre tid. Men holder det til et nytt mandat, det tredje? Og velger de uansett å stå utenfor et forpliktende samarbeid?

SENTERPARTIET kan være en annen joker denne gang dersom bare en liten andel av partiets store vekst i nasjonale meningsmålinger slår ut i Vestby.

En gruppe på tre eller fire vil være en svært interessant partner i forhandlinger om å skape bunn for et flertall ved valg av ordfører og valgteknisk samarbeid om styrer, råd og utvalg.

Det blir også framholdt at Sp og MDG i inneværende periode har samarbeidet godt om grønne saker, ikke minst om bevaring av dyrket mark. En videreføring av dette i jevnstore grupper kan bli en interessant faktor.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland