www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mer penger trengs til Elverhøy Sø. 29. nov. 2020
Meny

Mer penger trengs til Elverhøy

Publisert 11.06.13 Den årelange drakampen om eierskap, vedlikehold og kostnadsdekning for Hølens gamle forsamlingshus Elverhøy (bildet) er igjen i politisk omløp. Stiftelsen Elverhøy med lokale ildsjeler kan melde om at det legges ned en stor dugnadsinnsats.

♦ – Elverhøy framstår i dag som en flott eiendom hvor estetikk er satt i fokus og hvor eiendommens særpreg er blitt tatt godt vare på, heter det i et saksframlegg til Vestby kommunestyre. Utleie er kommet i gang, og driftsinntektene i 2013 er beregnet til nærmere 240.000 kroner.

Det bes nå om 550.000 kroner til en bergvarmepumpe og innvendig toalett for funksjonshemmede. Stiftelsen kan i så fall overta driftskostnadene fra kommunen fra 1. januar 2014.

Kommunestyret skal behandle saken for andre gang 17. juni, etter at den ble utsatt i møtet 18. mars. Formannskapet behandlet saken 4. mars med samme innstilling fra rådmannen som nå. Etter litt "fram og tilbake" fikk Tom A. Ludvigsen (Ap) enstemmig tilslutning til et forslag om å sende saken til kommunestyret uten realitetsvotering.

I bunnen ligger en statusrapport for oppfølging av kommunestyrets vedtak så langt tilbake som i 2008. Rådmannen går i punkt 1 inn for at statusrapporten tas til etterretning. (Oppdateres.)

 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland