www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mer om parkeringsløsninger i Son Fr. 4. des. 2020
Meny

Mer om parkeringsløsninger i Son

Publisert 09.01.14 Lokalmagasinet.no har mottatt kopi av følgende brev fra Soon og Omegns Vel til Vestby kommunes ordfører John A. Ødbehr (H):

Parkering i Son
forslag til løsninger

♦ Soon og Omegns Vel viser til vårt styremøte 24. september 2013 der du var invitert, og sist til vår korte samtale ved vårt styremøte 17.desember. Soon og Omegns Vel drøftet saken i styremøte 7. januar 2014, og på bakgrunn av dette vil vi gi følgende uttalelse:

    Vellet har fremmet synspunkter på parkeringsspørsmålet blant annet i brev av 5. september 2013. Se vedlagte kopi. Kommunens parkeringsavtale med Europark er upopulær i Son, så upopulær at den hindrer en positiv oppfatning av Son som sted for gjester og handlende. Mange har sett frem til at parkeringsavtalen skulle opphøre 31.12.2013.

Vi har opplevd ”klappjakten” på biler som har overskredet parkeringstiden med noen minutter og straffegebyret på 760 kroner. Dette har vært – og er - til stor frustrasjon for befolkningen og besøkende i Son.

   Det er knapt noen besøkende i Son som ikke har opplevd Europarks pågåenhet, eller den tilsynelatende iveren etter å skrive ut gebyrer. Historiene er mange fra irriterte parkeringskunder, og dette har gitt Son et negativt omdømme. «Son er blitt et uvennlig sted» uttalte soningen Sigurd Stene for noen år siden.

Son taklet parkeringsforholdene i sentrum fint før Europark dukket opp i 2005. Parkeringsproblemene var til å leve med.

    Soon og Omegns Vel vil likevel ikke uten videre foreslå at all parkeringsavgift fjernes. Løsningen, slik Vellet ser det, er blant annet å skilte profesjonelt og vennlig slik at det klarlegges tydelig at langtidsparkering på ubestemt tid ikke er tillatt. Og gjester må klart henvises til steder hvor det kan parkeres.

Vi foreslår langtidsparkering på del av Ørajordet vest for Sonsbrua og på Son Havn Nord. Dette kan løses i tilknytning til ordførerens eget forslag om en buss-snuplass på Ørajordet. Vi foreslår at Vestby kommune inngår avtaler med aktuell grunneier.

    For korttidsparkering foreslår Vellet en ”parkerings-skive” som brukes langs vestkysten i Sverige (f. eks. Grebbestad) og flere steder på kontinentet. Det er lett å produsere en slik parkerings-skive som gjerne kan reklamefinansieres. Denne kan hentes i kiosker og butikker og på havnekontoret. Klar informasjon gis om at parkeringsskiven må benyttes, og at det er 2 eller 3 timers gratis parkering for besøk i bank, i butikker, gallerier, museer og spisesteder.

    Vi tror ikke at langtidsparkering vil bli et stort problem, og korttidsparkeringen løses altså ved å angi egen ankomsttid på parkerings-skiven. Vi har tro på at dette vil kunne gå seg til etter hvert, og at Son vil kunne ”tåle” at noen strekker grensene for parkeringstid.

    Om det skal være 2 eller 3 timers gratis parkering, avgjøres av kommunen, etter råd fra Son Næringsforening og Soon og Omegns Vel. Butikkene ønsker kort parkeringstid for hurtig rullering av plasser, restauranter noe lengre. Her vil en kunne ha en overgangstid for å prøve ut systemet. Vellet mener at generelt er 2 timer et bra utgangspunkt.

Dersom man ønsker kontroll med parkeringen, vil dette kunne utføres i sommerhalvåret, f.eks. av havnebetjentene som er i aktivt virke på gjestebryggene.

    Et spesielt forhold er parkeringen på «Bedehustomta» i krysset ved Storgata/Fjellstadbakken. Her er det reservert parkering, med parkeringsbevis, for beboere som ikke har parkeringsmulighet på egen tomt. Denne ordningen fungerer etter vårt syn dårlig. Den er lite brukt i praksis, og gjestende bilister parkerer helst gratis i Storgata. Det bør vurderes om det her bør være gratis langtidsparkering i likhet med parkeringen ved Son badestrand.

    Vi håper våre forslag til løsning på et vanskelig problem i Son kan gjennomføres, og vi er selvsagt fortsatt villig til videre dialog med Vestby kommune og Son Næringsforening for å få dette til.

For styret i Soon og Omegns Vel
Ivar Gudmundsen
Leder
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland