www.lokalmagasinet.no NYHETER | Melder gjennomsnittlig saksbehandlingstid Ti. 1. des. 2020
Meny

Melder gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Publisert 28.11.16 Årsmelding 2015 for Vestby kommune ble politisk behandlet og godkjent i juni. Her benyttes gjennomsnittlig saksbehandlingstid som parameter for søknader som skal behandles innenfor tidsfrister i Plan- og bygningsloven.

► Ambisjonsnivået kommunen hadde for 12 uker-fristen var på åtte uker. Resultatet ved nyttår viser et flatterende resultat: Bare fem ukers saksbehandlingstid som gjennomsnitt for alle saker.
  
Reell tid vil kunne avvike, som det heter i rådmannens kommentarer både her og når det gjelder søknadspliktige tiltak som skal behandles innen tre uker. Der var ambisjonsnivået satt likt som lovens krav. Også her ble det et flatterende gjennomsnittstall: Ti dager.

Resultatområdet (RO) plan, bygg og geodata hadde "Høy kvalitet i saksbehandlingen" som hovedmål for Tjenester for innbyggerne.

En av styringsindikatorene var Klagesaker sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Her var ambisjonsnivået ingen saker i retur for ny behandling. Resultatet ble at seks saker kom i retur.

Rådmannen kommenterer til dette parameteret at 13 saker ble avgjort av Fylkesmannen og tilføyer:
Fire klager retter seg mot utfall av søknad, to mot sanksjon m.v. i forbindelse med oppfølging av pålegg etter tilsyn.

Plan- og miljøutvalget behandlet bare 58 saker i løpet av sine ti møter gjennom året. Administrasjonen fattet på sin side 681 delegerte vedtak i byggesaker.

LagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland