www.lokalmagasinet.no NYHETER | Med forbehold: Positivt om kommunens internkontroll Lø. 5. des. 2020
Meny

– Åpent klima med frihet

Publisert 02.02.15  Den overordnede konklusjon i rapporten fra konsulentfirmaet BDO er at "rådmannen i Vestby har tilfredsstillende oppfølging av internkontrollen i kommunen."

Forvaltningsrevisjonen som er gjennomført beskriver kontormiljøet på ledernivå i kommunen som "et åpent klima der det er frihet til å ta opp alle typer problemstillinger."

Det blir foreslått å ta med tre nye tiltak. Det ene er myntet på de etiske retningslinjene, der det foreslås å presiseringer om bi-erverv og holdning til korrupsjon.

De to andre tiltakene som foreslås gjelder håndtering av henholdsvis risiko og risikovurderinger, og å ta med måloppnåelse for tjenester når månedsrapportene skrives. (Se for øvrig omtaler av rapporten nedenfor.)

– Hvor pålitelig er dette?

Publisert 02.02.15 Kontrollutvalget setter fingeren på flere ting som kunne være bedre i konsulentrapporten om Vestby-rådmannens internkontroll. Rapporten bygger nemlig for en stor del bare på gjennomgang av dokumenter og intervjuer med rådmannen og utvalgte RO-ledere.

Denne avgrensningen for vurderingen "gjør at det kan stilles spørsmål ved påliteligheten ved rapportens beskrivelser". Det skriver kontrollutvalget i saksframlegget til dagens møte i Vestby kommunestyre.

Utvalget mener "rapporten hadde styrket seg" dersom det ble innhentet informasjon også fra ansatte og/eller tillitsvalgte.

Blant andre kritiske merknader går én på tiltakene mot mobbing i skolen som LM slo opp lørdag. Kontrollutvalget savner her det de kaller "en bredere drøfting av grunnlaget for revisjonens konklusjon" om tiltakene.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland