www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mange ledige jolleplasser Sø. 27. sep. 2020
Meny

Mange ledige jolleplasser

Publisert 11.11.12 Det er 42 jolleplasser ledige for utleie ved den kommunale båthavna i Son, framgår det av årets andre tertialraport. Alt i alt er 840 båtplasser utleid. Av disse er 38 jolleplasser. 44 faste båtplasser er tildelt ut fra søkerlisten. 141 båtplasser er stilt ledige til framleie.

♦ Av 251 søknader om båtplass, har 142 fått framleieplass for inneværende sesong.

– Erfaringene så langt er at framleieplasser er lite attraktive, og vi sliter med å få leid ut disse på sesongbasis, skriver saksbehandler Nils-Anders Søyland. For å bøte på dette, har framleieplasser i sesongen 2012 også vært leid ut til utenbygdsboende.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland