www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mange brudd på fyrverkeriforbudet Ti. 20. okt. 2020
Meny

Mange brudd på fyrverkeriforbudet

(02.01.19) (LM Arkivfoto) Fra et ståsted midt i forbudssonen må det dessverre meldes at det var en rekke brudd på fyrverkeriforbudet i den gamle sentrums-bebyggelsen i Son da det gamle året ebbet ut og det nye ble ønsket velkommen.

Spørsmålet er om det har vært så omfattende bruk av fyrverkeri noen gang etter at forbudssonen ble opprettet i 1993.

Det er jo her snakk om et totalforbud mot alle former for fyrverkeri, noe som bør tas langt mer alvorlig både av myndigheter med tanke på informasjon og dem som bor i sonen.

Et samarbeid mellom kommunen og Soon og Omegns Vel om dette, kunne det bli et godt resultat av i god tid før enda et nytt år skal ønskes velkommen. Red.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland