www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mandatet er personlig On. 2. des. 2020
Meny

Mandatet er PERSONLIG

Publisert 25.02.15 VALG 2015 Hvem eier mandatet etter et valg? Tidligere denne måneden åpnet LM for en gjennomgang av fakta, med den uvanlige situasjonen hos Høyre i Vestby som utgangspunkt. Her er saken den at en kandidat som er innvalgt har et selvstendig, personlig mandat. Det er altså ikke partiet eller lista som eier mandatet.

Dette gjelder også for den som er valgt til Stortinget eller til et fylkesting.

Vedkommende har rett, og i Norge normalt også plikt, til å fortsette i vervet ut perioden. Det gjelder selv om representanten er valgt på en partiliste, men siden bryter med eller blir ekskludert fra partiet.

Slik blir det beskrevet i Norges Offisielle Utredninger (NOU 2001 :03).

Hva med vararepresentanter? Jo, her gjelder akkurat det samme.

Den brutale virkelighet for partigruppa blir da at selv om første vara har brutt med partiet, skal vedkommende kalles inn når en av partiets representanter har forfall.

Av dette følger det at dersom en av representantene som er valgt inn fra lista, trer permanent ut, så blir første vararepresentant fast medlem resten av perioden.

Sist, men ikke minst: Prinsippet om det personlige mandat betyr også at styrkeforholdet i styrer, råd og utvalg resten av perioden kan bli endret i større grad enn i kommunestyret.

I de fleste kommuner har dette i praksis størst betydning i utvalget som arbeider med plan- og byggesaker, slik som plan- og miljøutvalget i Vestby.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland