www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mål: 800 nye arbeidsplasser innen reiseliv og handel til 2020 Sø. 27. sep. 2020
Meny

Mål: 800 nye arbeidsplasser innen reiseliv og handel fram til 2020

(07.02.18) Ett år etter at arbeidet med en reiselivsplan ble satt i gang, foreligger det ferdige produktet til godkjenning i Vestby kommunestyre mandag. Målet er å skape omlag 800 nye arbeidsplasser i kommunen i peroden 2018-2020.

Formannskapet var enstemmig i sin forberedende behandling av det omfattende dokumentet fra en ekstern leverandør. Det har fått navnet Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune.

Planen beskriver et spleiselag mellom næringslivet i kommunen for å gjennomføre 21 tiltak som er beskrevet.

Å etablere et Vestby Næringsforum sies å være nødvendig for å få gjennomført planen. Det samme gjelder å ha en lønnet koordinator som er delfinansiert av næringen og Vestby kommune.

Tiltakene som foreslås må finansieres av kommunen med 260.000 kroner i 2018 og 150.000 kroner i 2019.  


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland