www.lokalmagasinet.no NYHETER | Lys i mørket for vedlegg To. 26. nov. 2020
Meny

Lys i mørket for vedlegg

(01.10.17) (Reporter Svein-H. Strand) Vedlegg i pdf-format som ikke lar seg åpne i Vestby kommunes digitale saksframlegg. Dette har lenge gjort det umulig for mange utenom de folkevalgte å orientere seg i alt som hører til sakene som skal behandles.

► Jo større og viktigere saker, desto flere vedlegg er knyttet opp til administrasjonens saksframlegg. Uten innsyn i disse, blir ikke minst nyhetsreportasjen skadelidende. Men noe skjer.

Vi jobber nå med å få på plass en løsning på hjemmesiden hvor alle vedlegg skal la seg åpne uavhengig av hvilken type datamaskin man bruker. I dag er det dessverre noen som ikke får åpnet alt, bekrefter Christin Westby, leder Fellestjenesten, til LM.

Westby håper vi løsningen skal være på plass i løpet av november/desember dersom det ikke oppstår uventede forsinkelser.

Vi er avhengige av to leverandører som skal gjøre en jobb med dette. Den ene leverandøren skal vi ha et møte med mandag 9. oktober, tilføyer hun.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland