www.lokalmagasinet.no NYHETER | Lurveleven på Facebook om boligprosjekt i Storgt. Sø. 27. sep. 2020
Meny

Lurveleven på Facebook om boligprosjekt i Storgt.


 


En "parkert" ekstern harddisk kan romme så mangt. Allerede for snart tre år siden utarbeidet arkitekt Michael Batchelor "forslagstegninger" for hvordan tomten kunne bebygges. ØVERST: en av tegningene, mot vest, som fylkeskommunen fikk til vurdering og kommentar. Tegninger ble også sendt LM til orientering. UNDER: Fasade mot vest i forslaget som følger nabovarselet. LM vil publisere flere tegninger over helgen.

(09.12.18. Oppdatert med tegninger 23:01) (Av Svein-H. Strand) En boligtomt med eget bruksnummer tilknyttet Woldegården i Storgata 24 ble for et par år siden solgt fra Woldegården AS til to personer i “bygg- og anleggsbransjen". Den høytliggende tomta på fjell hadde da vært for salg på det åpne marked i noen måneder. Den kjente og respekterte Son-arkitekt Michael Batchelor, beboer i gården, laget da tegninger for hvordan tomten kunne utnyttes med en stedstilpasset bolig.

► Tegninger ble sendt til Akershus fylkeskommune, til orientering og kommentarer. På bakgrunn av tilbakemeldingen ble nye tegninger laget og sendt til visning i fylkeskommunen, som også er Riksantikvarens representant i lokale saker.

Men nylig kom det nabovarsel fra de nye eierne med tegninger for en blokkliknende bolig med flere leiligheter og et utseende som ikke på noen måte hører hjemme i dette antikvariske spesialområdet.

► Alene antallet nødvendige dispensasjoner fra regulerings-bestemmelsene er så mange at det nok blir å "gå tilbake til start". når fristen for å kommentere nabovarselet er utløpt. Det er da den reelle saksbehandlingsprosessen starter, administrativt og politisk.

"FORTIDLIGFØDT" DEBATT PÅ FACEBOOK

Tegningene fra nabovarselet ble før helgen lagt ut på Facebook-gruppen "Soon vels venner", der styreleder i Soon og Omegns Vel, Jon Warhuus er administrator, uten noen informasjon om bakgrunnen.

Av dette er det blitt et lurveleven med negative kommentarer fra gruppemedlemmer. Det manes bl.a.til kamp for å stanse hele projektet. Altså å forhindre at tomten blir bebygget. I formiddag toppet det seg med påstander om at det dreier seg om grov tomte-spekulasjon!

► Boligprosjektet har naturlig nok ikke vært styrebehandlet i Soon og Omegns Vel på dette tidlige stadiet.

Tomten ble fradelt fra "hovedbruket" for flere tiår siden. Etter salget har den fått ny adresse, Storgata 16 a.

I Woldegården AS eier Christian Batchelor, sønnen til Badi og Michael Batchelor, alle aksjene og er daglig leder og styreleder. Hans foreldre bor der. Christian vokste opp i Spinnerigården, og har leilighet i Woldegården, men han har selv i en årrekke vært bosatt med familie i London.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland