www.lokalmagasinet.no NYHETER | Logistikk med vanskelige valg Ma. 30. nov. 2020
Meny

Logistikk med vanskelige valg

(31.03.19. Oppdatert senest 17:55.) Overgang til WordPress (WP) på fast basis stiller oss overfor noen vanskelige valg: Hva tar vi med oss fra det nåværende LM-arkivet over til den nye plattformen?

I menyen som i disse dager settes opp for Fase 1 vil det bli lenke tilbake til LM, også når WP etter hvert blir innstilt som fast åpningsside på serveren. Men vi kan ikke ta med alle de over 8000 sakene som ligger i visningsmodus på verdensveven.

Og i bakhodet må vi ha at det kommer en dag da den nåværende publisereren ikke lenger kan redigeres. Vår webmaster understreker at den dagen ikke ligger veldig langt fram i tid, selv om ingen ting ennå er bestemt.

De vanskelige valgene er naturlig nok sterkt knyttet opp til dette. Parallelt med forberedelsene til å kunne lenke opp til visninger av Fase 1 med litt innhold, blir arkivet nå gjennomgått: Hva slags interessant historisk stoff bør primært overflyttes og samtidig slettes der det ligger nå?

I løpet av ettervinteren og våren har vi åpnet et par eldre seksjoner som i noen år har vært "skrudd av" for visning. Lenker til disse har da dukket opp igjen i venstremargen. Serverloggen viser at en god del av leserne har merket seg dette. Det er signaler som vi tar med oss til de vanskelige valg som må gjøres.

Vi benytter anledningen til å takke for svært hyggelige trafikktall (besøk og sidevisninger) også i en periode der vi har vært nødt til å nedprioritere nyhetsstoff.

Når mars-tallene foreligger i morgen, så vil vi kunne notere minst én ny rekord. Følg med! Red.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland