www.lokalmagasinet.no NYHETER | LM stuper inn i ny webtid Sø. 17. jan. 2021
Meny

LM stuper inn i ny webtid

Publisert 27.01.17 En hyggelig oppdatering: Leserne svikter ikke LM mens vi halter i vei med åpenbare skader i teknikkfoten. Besøket i januar ser ut til å bli på ca 900 i snitt per dag, såvidt bedre enn i den gode desember-måneden. Og leverandøren setter nå opp en ny server og en WordPress testløsning for oss. Denne skal i praktisk bruk så snart vi har gjort oss kjent med de viktigste funksjonene for redigering og publisering.

Ill.foto: Stock.exchng

WordPress har ca 50.000 ekstramoduler tilgjengelig for ulike funksjoner. Valg av en håndfull moduler som dekker våre viktigste behov står først på programmet.

De gamle internett-løsningene er døde. Ingen gir lenger teknisk støtte til dem. Dette er resultatet av den raske utviklingen av verdensveven som har skjedd fra starten for 15-20 år siden.

Det har vært svært mange ulike publiseringsløsninger tilgjengelig, men nå har utviklerne konsentrert seg om noen få.

For generell hjemmeside-produksjon er WordPress uten tvil vinneren, brukervennlig og lett å tilpasse individuelt.

LMs leverandør Info Helgeland leverer nå bare denne løsningen med eventuelle ekstramoduler for ny web-produksjon.

► Som tidligere meldt blir det i første omgang lenker fra den nye løsningen og til alt som ligger i arkivet på den gamle. Det vil fram til våren bli en gjennomgang av det svært store arkivet for å slette saker som ikke bør være med videre på ferden.

Red.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland