www.lokalmagasinet.no NYHETER | Litt å ta tak i for Shaker Fr. 4. des. 2020
Meny

Litt å ta tak i for ShakerLM Arkivfoto 2018. Bord og stoler er nå borte.

(02.10.18. Oppdatert 03.10.18) (Reporter Svein-H. Strand) Shaker Sabetzadeh har litt å ta tak i også i forhold til det formelle på den 955 kvadratmeter store tomta på sin eiendom Storgata 26 når han igjen overtar som driver av Café Oliven. For utearealene ved den fredede Stoltenberggården "arver" han byggesaker "i ubalanse" helt tilbake til 2007.

Da ble det søkt om tillatelse til en rekke små og store tiltak. Tiltak som allerede var utført. Midlertidig brukstillatelse for tiltakene ble gitt i to politiske vedtak, senest i plan- og miljøutvalget i 2009.

Men etter en sluttkontroll i 2011 (i dokumentet knyttet til bl.a. ombygging av "uthus 4") finnes tiltakene ikke nevnt i arkiverte kommunale dokumenter som LM har fått innsyn i.

I forbindelse med 2007-søknaden om godkjenning i etterkant, ble utnyttelsesgraden kraftig feilberegnet av en landskapsarkitekt som gårdeieren engasjerte.

I stedet for å legge bruksarealet til grunn, slik reguleringsbestemmelsene krever, ble u-graden beregnet ut fra bebygd areal. En kom da ned i under 30 prosent, som er maksimum u-grad. Men den var i virkeligheten på 56 prosent, allerede i 2007.

Senere er det utført videre utbygging uten søknader: Et utvendig kjøkken og en scene. Bruksarealet av alle oppførte bygninger, 634 kvadratmeter, gir i dag en utnyttelesgrad på hele 66 prosent.

I tillegg er det oppført to plattingterrasser som er høyere enn 50 centimeter og dermed søknadspliktige, får LM opplyst.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland