www.lokalmagasinet.no NYHETER | Likhet foran planverk? Fr. 4. des. 2020
Meny

Likhet foran planverk?

Tirsdag 15.1. (Reporter Svein-H. Strand) Har vi sagt A, så får vi også si B: La mannen få rive hytta i Revlingåsveien 13 og bygge en helårsbolig i stedet, på visse vilkår. Det er er egentlig hva som ligger i bunnen for administrasjonens framlegg i den spesielle dispensasjonssaken som skal behandles i plan- og miljøutvalget mandag. (Kort introdusert i egen sak nedenfor.)

♦ Framlegget, med juridisk konsulent Line Gulbrandsen som saksbehandler, er en sjelden kommunal balansegang, der saksbehandleren i sin vurdering tidlig heiser følgende signalflagg: "Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan." Her: Kommunedelplanen for Son, utarbeidet gjennom en omfattende prosess, vedtatt av kommunens øverste organ kommunestyret.

Men i hytteområdet Revlingåsen, som er en del av Kolås-området, har politikerne i PMU gitt dispensasjoner før, nemlig i Revlingåsveien 2 og 5. I begge tilfeller ga Statens vegvesen utkjøringstillatelse, men den sitter langt inne i denne saken – om den kommer i det hele tatt.

Administrasjonen sier seg enig med Statens vegvesen i at området bør reguleres før det etableres for mange helårsboliger der. Det normale kan da skje, nemlig at infrastrukturen i området kan bli vurdert under ett.

Men så har man altså sagt A. Dermed trekker administrasjonen fram likhetsprinsippet. Likebehandling har faktisk relevans både ved vurderingen av om det foreligger "særlige grunner" og om dispensasjon skal gis. Det framgår av en uttalelse fra Sivilombudsmannen som LM har funnet fram.

Er det da fritt fram for flere på Revlingåsen? Eller for å sette det mer på spissen: Kan likhetsprinsippet i praksis overstyre planverket, her arealdelen i kommunedelplanen for Son?

Mer om denne saken kommer.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland