www.lokalmagasinet.no NYHETER | Leverandøren glemte å byggeanmelde Ti. 1. des. 2020
Meny

Bryggeleverandøren glemte å byggeanmelde tiltaket

Omattende arbeider med gjestebrygga har også satt sitt sterke preg på Glenneparken denne høsten. Leserfoto fra Badi Batchelor

Publisert 24.10.13. (Reporter Svein-H. Strand) Son nye torg har i en periode vært opplagsplass og rengjøringsplass for "uteliggerne" som hører til gjestebrygga. Den gamle flytebrygga skal vedlikeholdes og få nye trestokker for feste av "uteliggerne" før de nye gjestebryggene monteres. Men arbeidene har nå vært stanset i en periode fordi bryggeleverandøren tiltaket ikke har byggeanmeldt tiltaket slik det ble krevd i anbudskonkurransen.

Anbudskonkurransen stilte som krav at bryggeleverandør skulle byggemelde tiltaket og sørge for at alle formelle tillatelser var på plass før oppstart. Det ble avdekket at leverandør ikke hadde byggemeldt tiltaket, opplyser rådmann Knut Haugestad i en e-post til LM.

Hvorfor de ikke fulgte opp bedre, må du spørre dem om. Kanskje de antok at det formelle ikke var så nøye siden kommunen eide grunnen og hadde bestilt utbyggingen. Leverandøren har nå fått de nødvendige tillatelser på plass, og jeg har fått melding om at montering av nye brygger starter i løpet av denne uken.

Rådmannen tilføyer at ventetiden har vært brukt godt:


Eksisterende gjestebrygge er nå blitt rehabilitert etter 26 år i sjøen. Den kan da gjenbrukes som en del av det nye gjestebryggeanlegget. Samtidig med vedlikeholdet av brygga har fortøyningsmateriellet blitt vedlikeholdt og oppgradert med nye flytere og beslag. Dette er arbeid som må utføres mens materiellet står på land.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland