www.lokalmagasinet.no NYHETER | Leserbrev: Ble riksantikvar Holme informert? To. 26. nov. 2020
Meny

Ble riksantikvar Holme informert?

Publisert 11.02.13 LM melder 10.2.13: ”Riksantikvaren vil føre Son inn på listen over nasjonalt viktig kulturmiljø på grunn av stedets godt bevarte og helhetlige gamle bygningsmiljø.” Jeg skal la ligge at redaktøren omtaler Son havn nord som en politisk arbeidsuhell, hvilket langt fra er riktig. Derimot er spørsmålet om kommunen informerte riksantikvar Holme om den vedtatte utbyggingen av Victoria-, Huitfeldt- Kiwi-kvartalet sentralt i Son og med samme byggehøyder som på Son havn nord. 

♦ Sitat: ”Å stå på (viktig) listen gir en status som kan utløse midler til vernearbeid fra både Riksantikvaren, den statlige kulturminnefondet og Akershus fylkeskommune.” 

Son sto på daværende riksantikvar Nils Marsteins liste over de 20 best bevarte historiske steder i Norge, fram til kommunen med daværende ordfører Tom Anders Ludvigsen og rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg i spissen startet salget av Sons sjøfront til private investorer.

Utbyggingen av "Kiwi-kvartalet", og erfaringen fra Stathelle som det vises til i artikkelen, tilsier at plassen på listen kan forsvinne like fort som den kom. En dypere analyse åpner imidlertid for en motsatt proaktiv betraktning: 

Foreløpig er bare reguleringsplanen for "Kiwi-utbyggingen" vedtatt. Har riksantikvar Holme med listeplass for Son ønsket å manøvrere seg i posisjon for å bruke makt overfor kommunen i utbyggingen av kvartalet? 

Skremmer sporene fra Son havn nord og kjøpesenteret i Stathelle, hvor hans forgjengere var fullstendig fraværende og handlingslammet i forhold til lokaldemokratiet? 

Ønsker Riksantikvarens leder med sitt hastemøte og vedtak å vise handlekraft før stortingsvalget? At Holmes sjef, miljøvernministeren, ikke bare bor i Son, men er direkte berørt av "Kiwi-utbyggingen", er selvfølgelig like irrelevant som at Giske skulle bruke posisjonen til å fremme venners interesse. 

Sannsynligheten er stor for at landet får ny miljøvernminister, som ikke er like opptatt av Son, fra høsten. 

På 1970-tallet stoppet Miljøverndepartementet i siste liten Oslo bystyres vedtak om motorvei gjennom Frognerparken, og er belønnet med en bortgjemt plakett vest i parken.

Relativt sett er "Kiwi-utbyggingen" en tilsvarende skandale og ”politisk arbeidsuhell” som alle gode krefter bør få stoppet. Ikke for å bevare Sons plass på listen, men fordi Son har lidd nok med Son havn nord, Spa-et og rivingen av Klubben. 

Det er heller ikke gitt at utbygginger i Son stopper med dette. Det er derfor viktig at sentrale myndigheter setter foten ned for godt, slik at Son slipper flere "arbeidsuhell" fra Vestby kommune.

HANS CHR. AAKRE
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland