www.lokalmagasinet.no NYHETER | Lenkesamling for LMs dekning av Engene-saken Sø. 29. nov. 2020
Meny

Lenker til LMs dekning av Engene-saken

 

12.07.09 Deponerer forurensende masse på framtidig boligområde


10.08.09 Advokat med tildels alvorlige anklager mot bygningssjefen


10.08.09 Fæste med lovstridig ansvarsfritak


04.09.09 Engene-veien en trist syn


05.11.09 – Følg opp – kommunen er rette myndighet


09.01.10 Bygningssjefen må pålegges å utbetale saksomkostninger


15.03.10 Bygningssjefen må igjen pålegges å dekke saksomkostninger


02.11.11 Kommunens godkjenning var likevel feil, fastslår Fylkesmannen

 

03.11.11 Fylkesmannen radbrekker både eget og kommunens vedtak


04.11.11 100.000 kroner til advokathjelp i Engene-saken


05.11.11 – Ønsker å bidra med det jeg kan


17.12.11 Gårdbrukeren fikk dom mot seg i Engene-saken

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland