www.lokalmagasinet.no NYHETER | KURSSAKEN: Slik startet det Ti. 27. okt. 2020
Meny

Dette er en samleside med de innledende sakene om kommunens behandling av ordfører John A. Øbehrs søknad om å få dekket avgiftene på to BI-kurs. De grunnleggende kursene om regnskaps- og styrearbeid arrangeres høst og vår. Red.

Har allerede begynt på 1. kursdel

Publisert 29.09.14. 03:10 (Reporter Svein-H. Strand) Ordfører John A. Ødbehr (H) er allerede i gang med det første av de to BI-kursene han søker om å få dekket fra kommunens budsjett, får LM opplyst.

♦ Både høstkurset og del 2 til våren er nybegynnerkurs som i prinsippet alle uten forkunnskaper kan komme med på ved å betale kursavgiften. Denne saken ser ut til å ville bli avgjort i Vestby formannskap med et snaut flertall enten det blir ja eller nei.

Mest sannsynlig vil Ap sørge for at saken sendes videre til kommunestyret.

Høyres kommunestyregruppe har, med den nye gruppeleder Eirin S. Bolles dobbeltstemme, allerede vendt tommelen ned for søknaden fra sin partifelle.

Kanskje vil det også følge med en innstilling fra rådmannen dersom saken går videre til kommunestyret.

Saken kan imidlertid også ende med at ordføreren trekker søknaden, som fra flere hold karakteriseres som klønete.

Unnfallenheten hos konstituert rådmann Sjur Authen blir også lagt merke til.

Det er jo i og for seg ikke ordførerens kursbehov han skal vurdere, men selve søknaden, sier en kilde til LM.

Her er det tross alt en viss forskjell, og det er en rådmanns rett og plikt å lage innstilling i framlegg som ikke står på en ren politisk fot.

LES OGSÅ: Ordførerkurs til besvær?

"Ikke naturlig" for rådmannen å vurdere ordførerens kursbehov

Publiert 27.09.14. For å kunne gjøre det beste for Vestby kommune og de selskaper kommunen er involvert i, ønsker ordfører John A. Ødbehr (H) å styrke sin kompetanse innen fagområdet styre- og regnskaparbeid.

Han søker derfor om å få dekket to kurs som BI Styrekompetanse arrangerer. Hvert kurs går over fem dager, høst og vår  Avgiften er 15.100 kroner for hvert av kursene.

Til formannskapets møte 6. oktober fremmer rådmannen saken uten innstilling. Konstituert rådmann Sjur Authen konkluderer i saksframlegget med at "det etter rådmannens oppfatning ikke er naturlig å vurdere ordførerens kursbehov."

I framleggets like korte Vurdering står det at "Det er ikke nærliggende" for ham å vurdere kursbehovet.

I budsjettet er det satt av 66.000 kroner til kurs. De seneste årene har posten blitt overskredet og blitt saldert mot andre driftsutgifter.

Men samlet sett har budsjettområdet hatt et lite underforbruk, framgår det.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland