www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kurssaken går til kommunestyret Fr. 30. okt. 2020
Meny

Kurssaken går til kommunestyret

Publisert 06.10.14. Korrigert 07.10. og 08.10.14 (Reporter Svein-H. Strand) Fem sa nei til å innvilge søknaden, fire sa ja. Til slutt sa alle ja til at kommunestyret skal avgjøre saken, ikke formannskapet. KrF og V, samt to fra Frp stemte i forveien for å innvilge ordførerens søknad der og da. Forslaget ble satt fram av KrFs Else Marie Aasen som et fellesforslag fra de tre partiene. Et forslag fra Ole Morten Geving (Sp) om å avslå søknaden fikk støtte fra H og Aps tre.

♦ Varaordfører Trygve Thorsen, eneste faste medlem i formannskapet fra Frp, var setteordfører og ledet møtet mens John A. Ødbehr (H) var på gangen som inhabil. Thorsen ønsket å la kommunestyret avgjøre det hele, men varslet at Ødbehr får Frps støtte.

Den som tok Ødbehrs plass til behandlingen av denne saken var ikke Høyres varamedlem Nneka Okoye, slik LM fikk opplyst i forkant, men Frps varamedlem Jeanette Hoel.

Høyres tidligere gruppeleder Stig Eyde møtte uvanlig nok med bundet nei-mandat etter et møte i partiets kommunestyregruppe allerede 25. september. Saken ble der til overmål avgjort med den nye gruppelederens dobbeltstemme.

Eirin Stuhaug Bolles dobbeltstemme bandt da partiets stemmegivning i formannskapet med følgende vedtak (formannskapsmedlem Stig Eyde hadde forfall til gruppemøtet grunnet utenlandsreise):

Saken realitetsbehandles ikke, eller utsettes.

Men Høyre fikk ironisk nok bare sin egen stemme på dette forslaget i kveld. Tidligere deltakere i et tverrpolitisk sonderingsarbeid foran møtevirksomheten, får nå enten ikke kontakt eller skygger unna den nye gruppelederen fra de såkalte fraksjonistenes rekker i Høyre.  

Alle Aps tre representanter var som ventet imot å dekke ordførerens kursavgifter, men ville la kommunestyret få det siste ordet. Dette ble støttet av Sps representant Ole Morten Geving. Oversendelse ble altså også støttet av varaordfører Trygve Thorsen, men på prinsipielt grunnlag.

Etter det LM får opplyst, ønsket også Venstre å bruke partipisken på sitt formannskapsmedlem Guri Haveråen for å få henne til å stemme nei.

Spørsmålet skal ha blitt drøftet med slikt utfall i en engere krets av politikere i Vestby Venstre så sent som kvelden før.

Debatten i kveld viste at det har falt flere (Ap og Sp) tungt for brystet at valgperioden nesten er slutt når del 2 av BIs ukekurs arrangeres til våren.

Underforstått: Det er jo ikke sikkert han får bruk for kurset, siden det ikke er sikkert at han blir ordfører igjen selv om han er Høyres ordførerkandidat.

Det lå i opposisjonslufta: Kanskje bortkastede penger for kommunen, og kanskje mest til nytte for Ødbehr personlig?

Ordføreren har for øvrig gjennomført kursdel 1 nå i høst, og har betalt delavgiften på 15.100 kroner av egen pung. Bøkene til begge kursene betaler han uansett selv.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland