www.lokalmagasinet.no NYHETER | KURSSAKEN: Dette sier rådmannen On. 2. des. 2020
Meny

Kurssaken: Dette sier rådmannen

Slik avgjøres kommunens pengebruk rundt kurs

Publisert 05.10.14. (Reporter Svein-H. Strand) Det er ifølge rådmannen "litt forskjellig" hvem som avgjør hva som belastes posten Andre driftsutgifter, under budsjettområdet Politisk styring og kontroll. Som kursutgifter er en del av. Av årets 994.000 kroner på posten, har utvalgene HOM (Helse og omsorg) og SOK (Skole, oppvekst og kultur) 50.000 kr hver "til utvalgets disposisjon". – De har noen år valgt å dra på seminar for disse midlene. Da er det utvalgsleder som avgjør etter drøfting i utvalget.

Dette framgår i siste del av redegjørelsen LM har fått fra Sjur Authen. Som mangeårig økonomisjef før han ble satt på jobben med å være kommunens midlertidige administrasjonssjef, er den løpende pengebruken en særlig kompetanse han har.

– Kommunestyrets budsjettseminar avgjøres av ordføreren, men jeg mener at det drøftes med gruppelederne. Det samme gjelder andre seminarer og konferanser politikere drar på – det avgjøres av ordfører, skriver han, og tilføyer:

– I de tilfellene administrasjonen drar på kurs som skal dekkes av budsjettområdet Politisk styring, sjekkes dette ut med ordfører i forkant.

Bare del av en stor post

Publisert 04.10.14 Posten på 66.000 kroner som er trukket fram i forbindelse med en eventuell dekning av ordførerens utgifter på i alt 30.200 kr for to BI-kurs, er bare en del av en hovedpost på nesten en million kroner. HELE SAKEN.

– Ingen har søkt tidligere

Publisert 03.10.14. Foran formannskapets møte mandag knytter det seg stor spenning til behandlingen av ordførerens søknad om å få dekket avgiftene til to ukeskurs på BI i regnskaps- og styrearbeid. Det har ikke tidligere vært "søknader" om få dra på kurs, opplyser konstituert rådmann i Vestby, Sjur Authen, til LM. LES MER. 

"Ikke naturlig" for rådmannen å vurdere ordførerens kursbehov

Publisert 27.09.14. For å kunne gjøre det beste for Vestby kommune og de selskaper kommunen er involvert i, ønsker ordfører John A. Ødbehr (H) å styrke sin kompetanse innen fagområdet styre- og regnskaparbeid. Han søker derfor om å få dekket to kurs som BI Styrekompetanse arrangerer.

♦ Hvert kurs går over fem dager, høst og vår  Avgiften er 15.100 kroner for hvert av kursene. Til formannskapets møte 6. oktober fremmer rådmannen saken uten innstilling.

Konstituert rådmann Sjur Authen konkluderer i saksframlegget med at "det etter rådmannens oppfatning ikke er naturlig å vurdere ordførerens kursbehov."

I framleggets like korte Vurdering står det at "Det er ikke nærliggende" for ham å vurdere kursbehovet. I budsjettet er det satt av 66.000 kroner til kurs.

De seneste årene har posten blitt overskredet og blitt saldert mot andre driftsutgifter. Men samlet sett har budsjettområdet hatt et lite underforbruk, framgår det.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland