www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kulturprisen til Hanne Lunder Ma. 30. nov. 2020
Meny

Kulturprisen til Hanne Lunder

Sommeren 2009: Ildsjelen og Guatemala-vennen Hanne Lunder ved sitt utsalg foran Brygga Mat, der hver ei krone av ting som ble solgt gikk til microprosjektet Clinica Noruega – den rullende helsebussen. LM-foto: Svein-H. Strand

(16.12.17) Vestby kommunes kulturpris for 2017, nummer 39 i rekken, ble i går tildelt Son-kunstneren Hanne Lunder. Overrekkelsen skjedde på kommunestyrets årsavslutning. Kulturprisen består av et diplom og 10.000 kroner.

Formålet med prisen er å hedre personer, grupper av personer eller organisasjoner som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune – og som har vist evne og vilje til å yte en kulturell innsats utover det vanlige.

Det har da Hanne Lunder i sannhet gjort. Hun er både en ildsjel og et forbilde, slik komitéleder for tildelingen, Ragnhild Lervik Johansen, uttrykte det. Her er det nok å nevne hennes årelange engasjement for Guatemala og kunstnere der, noe som i 2009 resulterte i en bok med egne bilder fra opphold i landet.  

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland