www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kulturhistorisk signalbygg som SLETT IKKE behøver å bli revet Ma. 30. nov. 2020
Meny

Kulturhistorisk signalbygg som SLETT IKKE behøver å bli revet

(15.05.18) (Av Bente Bakke, kommunestyrerepresentant, MDG) Kommunens planer om 88 omsorgsboliger på Solhøy-tomta i Son kan stoppes av Akershus fylkeskommune. Årsaken er at Solhøy gamle skole må rives og verneverdige trær fjernes for å realisere dette enorme prosjektet.

Det var nedslående at Bodil Holter, Bygdelistas representant i plan- og miljøutvalget, var den som sikret flertallet. Mot rådmannens innstilling om at også Alternativ 2 skulle detaljreguleres og legges ut til offentlig ettersyn. Dette vil gi 64 boliger, en mer åpen og mindre ruvende løsning, og skolen og de verneverdige trærne kan bevares.

Holter er kjent for å holde vernetanken høyt når det gjelder kulturminner og historiske bygninger i Hølen. Da er det rart at hun ikke bryr seg om Solhøy gamle skole, et av de flotteste kulturminnene i Son. Akershus fylkeskommune har varslet at de vil komme med innsigelser. De mener bygningen er et kulturhistorisk signalbygg, ikke bare for Son, men for hele regionen.

Multikonsult har uttalt at når det gjelder kulturlandskap og estetikk, er Alternativ 1 det dårligste. Det er også et problem at byggingen skal foretas i to byggetrinn. Det vil være fordyrende, og det vil medføre uutholdelig støy for beboerne i første byggetrinn.

Det gjør meg ekstra trist at de nye omsorgsboligene skal bygges innenfor triangelen av Deør barnehage, Son barneskole og Grevlingen ungdomsskole. Barna som vokser opp i Son vil bli historieløse om skolen noen av foreldrene og besteforeldrene deres gikk på. Flere av de gamle, som etter hvert skal flytte inn i omsorgsboligene, vil helt miste kontakten med en viktig del av sin barndom.

Opprinnelig var bygningen en herskapelig bolig i sveitserstil fra 1860-årene, og den har i tillegg en ekstraordinært flott og bevaringsverdig grunnmur. Fylkeskommunen har varslet i sin høringsuttalelse at de kan bidra med ideer om hvordan bygningen kan integreres i prosjektet. Dette har kommunen vært helt uinteressert i å få innspill om. De Grønne mener bygningen for eksempel kan brukes som møteplass mellom barn, unge og gamle i dette området. I stedet går PLM inn for en lukket tre etasjers mastodont av et bygg på denne fine høyden i terrenget.

Jeg mener slaget om Solhøy gamle skole ennå ikke er tapt. Det blir åpent informasjonsmøte på Grevlingen ungdomsskole 22. mai, og fristen for uttalelser er 8. juni. Alle soninger og andre i kommunen som er opptatt av å verne Solhøy, må la sine stemmer høres i kampen for dette flotte og unike skolehistoriske kulturminnet!

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland