www.lokalmagasinet.no NYHETER | Krønike preget av langlivede lokale byggesakskonflikter Lø. 31. okt. 2020
Meny

Krønike preget av langlivede lokale byggesakskonflikter


LM-foto fra byggingen av nye Klubben Soon: Svein-H. Strand

Publisert 28.08.13. Endret senest 31.08.13 LM gjennom drøye ti år er så å si en krønike i det nære med et sterkt preg av byggesakskonflikter, tildels svært langlivede. I saker med betydelig allmenn interesse. Og ikke bare i LMs kjerneområde Son, om enn for det meste der.

Vår revisjon av arkivet før domenet koples til ny publiserer, viser en stor beholdning både i politiske og administrative konfliktsaker som sådan og i tallet på artikler om disse. I ulike stadier av den offentlige prosess. Og det selv om leserbrev holdes utenfor.

♦ I en klasse for seg er saken om rivingen og gjenoppbyggingen av Klubben Soon. Bildene her, fra anleggsarbeider på Klubben etter "omstart", er tatt forrige mandag. 19. august 2013. Snart fire og et halvt år etter at kulturminnet ble revet på grunnlag av et svært omstridt administrativt vedtak av bygningssjefen i Vestby.

Vi prøver også å få en oppsummering om "høydefeilen" som ga støtet til at bygging av nye Klubben startet på nytt, etter en kontrovers mellom eier/ansvarlig søker og kommunen. Og etter hvert også mellom entreprenørselskap og oppdragsgiver.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland