www.lokalmagasinet.no NYHETER | Krever ny plan som fanger opp endringene for Solsiden Son Sø. 29. nov. 2020
Meny

– Klag via kommunen da

Onsdag 22.1. Fylkesmannen vil ikke foreta seg noe rundt Birte Aakres henvendelse (saken nedenfor) før det eventuelt kommer en formell klage via Vestby kommune. Det går fram av brev fra Fylkesmannens juridiske avdeling til kommunen og med kopi til Aakre.

♦ Fylkesmannen stadfestet 13. november kommunens vedtak fra 10. juni om mindre endringer. Klagesaken er da endelig avgjort, gitt at det ikke kommer noe mer.

Fylkesmannen oversender derfor e-posten til kommunen som rett instans for videre oppfølging, heter det.

Birte Aakre har allerede svart Fylkesmannen, og påpeker her at kommunen jo ikke har svart på hennes klage fra 30. november.

Klagen gjelder for øvrig ikke endringene som ble gjort i juni, men endringene utbyggeren har valgt å gjøre senere, understreker hun. 

Krever ny plan som fanger opp endringene for Solsiden Son

Publisert 21.01.14. Birte Aakre har bedt Fylkesmannen "gå inn" i endringene utbyggeren av Son nord-kvartalet har bestemt seg for å gjennomføre. Hun krever en ny plan som fanger opp dette, og ber Fylkesmannen "sørge for at det ikke bygges" før endringene fra vedtatte planer er omsøkt og godkjent.

Som eier av Sagaveien 7 A og direkte berørt, legger Aakre vekt på at byggestart er annonsert til februar i år, etter riving av Victoriagården og Kiwi-gården.

Birte Aakre klager i brevet også på at kommunen ikke har besvart hennes henvendelse fra 30. november om det samme. I brevet til Vestby kommune spurte hun også om det ikke burde vært sendt ut nytt nabovarsel.

- Jeg kan ikke se noen grunn til at kommunen ikke har besvart henvendelsen, som hun skriver til Fylkesmannen. Nye butikklokaler for Kiwi i 1. etasje av planlagt nybygg er som kjent tatt ut av prosjektet. Det samme gjelder den planlagte underjordiske garasjen, og at parkering i stedet skal bli i det som skulle være butikkareal.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland