www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kretsene Garder og Hølen nedlagt Lø. 5. des. 2020
Meny

Kretsene Garder og Hølen nedlagt

Publisert 08.09.13 Etter at valgkortene ble trykket har Vestby kommune redusert valgkretsene fra seks til fire. Valgstyret gjorde vedtak om dette 4. mars. Ut gikk da de små valgkretsene Garder og Hølen.


♦ Som det heter på kommunens hjemmeside, i en melding datert 4. september, oppatert 6. september:

"De som tidligere tilhørte Garder valgkrets tilhører nå Vestby valgkrets med stemmested Vestby rådhus, mens tidligere Hølen valgkrets nå tilhører Son/Solhøy med stemmested Grevlingen skole og grendesenter.

Nye, korrigerte valgkort er sendt ut for Hølen og Garder, men møt likevel opp og avgi din stemme dersom du ikke har mottatt dette. Du kan avgi din stemme uten valgkort, men husk legitimasjon!"

Ved stortingsvalget 2013 har valglokalene i Vestby kommune disse åpningstidene:


Søndag 8. september:
Kl. 16.00 til 20.00 for alle valgkretsene

Mandag 9. september:
Kl. 09.00 til kl 21.00 for alle valgkretsene

Stemmestedene i valgkretsene er:

Risil ungdomsskole - Bjørlien valgkrets
Vestby rådhus - Vestby valgkrets
Grevlingen skole og kultursenter - Son/Solhøy valgkrets
Brevik skole og grendesenter - Brevik valgkrets


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland