www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kontrollutvalget vil ha iPader Ma. 30. nov. 2020
Meny

Kontrollutvalget vil ha iPader


Steve Jobs presenterer Apples iPad 27. januar 2010. Foto: Wikipedia/Matt Buchanan

Publisert 26.04.13. (Reporter Svein-H. Strand) Direkte til Vestby kommunestyres møte mandag legges det fram et forslag fra de folkevalgte i kontrollutvalget som på sett og vis er historisk. De henstiller om at det bevilges penger til å kjøpe iPad lesebrett til hver av de fem medlemmene, og til opplæring.

♦ Begrunnelsen er at utvalget "får tilsendt alle politiske papirer som utstedes av Vestby kommune." Rådmann Knut Haugestad legger saken fram uten egen innstilling, bare med denne kommentar: "Rådmannen foreslår at bevilgning vurderes i forbindelse med tertialrapport 1."

Utover dette legges saken fram for kommunens øverste organ med kontrollutvalgets innstilling. Denne ble til på utvalgets møte 10. april, etter forslag fra SVs Grethe Lill H. Grytan, og ble da enstemmig vedtatt.

Det ligger i kortene at saken åpner for spørsmål om ikke også medlemmer av andre politiske organer skal få del i nyvinningen med å kunne lese dokumenter i digital form på skjerm.

Apple-produktet iPad har allerede gjort sitt inntog i flere kommuner i Norge, kanskje i flest små kommuner. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland